Докторска дисертација на увиду јавности

Докторскa дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

 СТРУЈАЊА РАЗРЕЂЕНОГ ГАСА У МИКРОЦЕВИМА докторанда ИВЕ ГУРАНОВ, маст.инж.маш.

 налази се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

 Београд,  02.06.2023. год.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.