Докторска дисертација на увиду јавности

Докторскa дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

СИНТЕЗА И КАРАКТЕРИЗАЦИЈА КОМПОЗИТНИХ МАТЕРИЈАЛА НА БАЗИ МЕТАЛ-СТАКЛО-КЕРАМИКА докторанда ВЛАДИМИРА ПАВКОВА, маст.инж.маш.

налази се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

 Београд,  02.06.2023. год.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.