Обавештење о приступном предавању

Комисија за припрему реферата по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Аутоматско управљање, односно Комисија за оцену приступног предавања, у саставу:

  • др Радиша Јовановић, ред. проф. – председник Комисије,
  • др Драган Лазић, ред. проф.,
  • др Милан Ристановић, ред. проф.
  • др Срђан Рибар, ред. проф.
  • др Драган Пршић, ред. проф., Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу

у складу са Правилником о извођењу приступног предавања при избору у звање наставника на Машинском факултету Универзитета у Београду, заказује приступно предавање кандидату др Владимиру Зарићу, маст. инж. маш., дана 05.04.2023.  године, са почетком у 13,00 часова, у Заводу за аутоматско управљање на Машинском факултету, са темом „Различите методе дискретизације временски континуалних система аутоматског управљања“.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.