ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ

Комисија за припрему реферата по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Мотори, односно Комисија за оцену приступног предавања, у саставу: др Слободан Поповић, ванредни професор – председник Комисије, др Ненад Миљић, ванредни професор, др Драган Кнежевић, ванредни професор, др Предраг Мрђа, доцент, др Јован Дорић, ванр. проф., Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, у складу са Правилником о извођењу приступног предавања при избору у звање наставника на Машинском факултету Универзитета у Београду, заказује приступно предавање дана 17.12.2021. године, у сали 518 на Машинском факултету, са темом „Реални радни процес натпуњеног бензинског мотора са вишеструким директним убризгавањем горива: Метода прорачуна ефективног састава смеше у угаоном домену“, следећим кандидатима: др Марку Китановићу, маст. инж. маш., са почетком… више

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ

Комисија за припрему реферата по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Опште машинске конструкције, односно Комисија за оцену приступног предавања, у саставу: др Александар Маринковић, редовни професор – председник Комисије, др Татјана Лазовић-Капор, редовни професор, др Божидар Росић, ред. проф. М.Ф. у пензији, др Милета Ристивојевић, ред. проф. М.Ф. у пензији, др Лозица Ивановић, ред. проф., Факултет инжењерских наука, Универзитет у Крагујевцу, у складу са Правилником о извођењу приступног предавања при избору у звање наставника на Машинском факултету Универзитета у Београду, заказује приступно предавање кандидату др Милошу Седаку, маст. инж. маш., дана 30.11.2021. године, са почетком у 14:00 часова, у амфитеатру А на Машинском факултету, са темом „завртањске везе – уздужно оптерећене завртањске везе“.   више

Пријава испита у додатном испитном року

Пријава испита у додатном испитном року који ће се одржати 9. и 10. 10. 2021. год. (измењена процедура). Како би се максимално изашло у сусрет молби Студентског парламента, на основу Одлуке ННВ-а број 1553/3 од 30.09 2021.год, пријава испита за додатни испитни рок, који ће се одржати 9. и 10. 10. 2021. год, обавиће се на шалтерима Службе за студентске послове 6. и 7. 10. 2021. године у периоду од 12:30 до 14:30 часова Потребно је донети попуњене појединачне испитне пријаве и доказ о уплати за надокнаду за пријаву испита после три полагања. Право полагања у овог испитном року имају: студенти којима су за завршетак ОАС остала највише два испита (могу пријавити оба испита), и студенти којима је за завршетак… више

Пријава испита у додатном испитном року

Пријава испита у додатном испитном року који ће се одржати 9. и 10. 10. 2021. год. (измењена процедура). Како би се максимално изашло у сусрет молби Студентског парламента, на основу Одлуке ННВ-а број 1553/3 од 30.09 2021.год, пријава испита за додатни испитни рок, који ће се одржати 9. и 10. 10. 2021. год, обавиће се на шалтерима Службе за студентске послове 6. и 7. 10. 2021. године у периоду од 12:30 до 14:30 часова Потребно је донети попуњене појединачне испитне пријаве и доказ о уплати за надокнаду за пријаву испита после три полагања. Право полагања у овог испитном року имају: студенти којима су за завршетак ОАС остала највише два испита (могу пријавити оба испита), и студенти којима је за завршетак… више

Упис на мастер и докторске академске студије у шк. 2021/22. год.

ИНФОРМАТОР о условима пријема студената на мастер академске студије (МАС) за школску 2021/22. годину. ИНФОРМАТОР о условима пријема студената на докторске академске студије (ДАС) за школску 2921/22. годину. више

ПРЕЛАЗАК СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СА ДРУГИХ ФАКУЛТЕТА НА МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Поступак, рокови и потребна документација за прелазак студената на Основне академске студије са других факултета на Машински факултет универжитета у Београду. више

Преостала места за упис на Основне академске студије шк. 2021/22

За упис на Основне академске студије шк. 2021/22 остало је још 17 места за студенте који сами плаћају школарину (самофинансирајући) на студијском програму ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У МАШИНСТВУ. У понедељак, 12. јула 2021.г. у 10:00, на шалтерима Службе за студентска питања, вршиће се пријем писмених захтева свих који су полагали пријемни испит из математике на другом факултету БУ – прелаз на ОАС-ИТМ МФ. више

ПЛАН УПИСА – Упис студената по коначној ранг листи

Упис студената по коначној ранг листи обавиће се на шалтерима Службе за студентске послове у следећим терминима: ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У МАШИНСТВУ 5. јула 2021. године у времену наведеном у табели: https://www.mas.bg.ac.rs/upis/datumi. ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 7., 8. и 9. јули 2021. године у времену наведеном у табели: https://www.mas.bg.ac.rs/upis/datumi. Види детаљно: ПЛАН УПИСА – Упис студената по коначној ранг листи НАПОМЕНА: По упису у I (први) семестар студија на Машинском факултету студент нема право исписа са Факултета до почетка II (другог) семестра студија, нити право на повраћај школарине за I семестар. више