Preostala mesta za upis na Osnovne akademske studije šk. 2021/22

Za upis na Osnovne akademske studije šk. 2021/22 ostalo je još 17 mesta za studente koji sami plaćaju školarinu (samofinansirajući) na studijskom programu INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U MAŠINSTVU. U ponedeljak, 12. jula 2021.g. u 10:00, na šalterima Službe za studentska pitanja, vršiće se prijem pismenih zahteva svih koji su polagali prijemni ispit iz matematike na drugom fakultetu BU – prelaz na OAS-ITM MF. više

PLAN UPISA – Upis studenata po konačnoj rang listi

Upis studenata po konačnoj rang listi obaviće se na šalterima Službe za studentske poslove u sledećim terminima: ZA STUDIJSKI PROGRAM OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE – INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U MAŠINSTVU 5. jula 2021. godine u vremenu navedenom u tabeli: https://www.mas.bg.ac.rs/upis/datumi. ZA STUDIJSKI PROGRAM OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE – MAŠINSKO INŽENJERSTVO 7., 8. i 9. juli 2021. godine u vremenu navedenom u tabeli: https://www.mas.bg.ac.rs/upis/datumi. Vidi detaljno: PLAN UPISA – Upis studenata po konačnoj rang listi NAPOMENA: Po upisu u I (prvi) semestar studija na Mašinskom fakultetu student nema pravo ispisa sa Fakulteta do početka II (drugog) semestra studija, niti pravo na povraćaj školarine za I semestar. više

Upis 2021/22 Spiskovi prijavljenih kandidata

Spisak prijavljenih kandidata (MI) za polaganje prijemnog ispita u prvom upisnom roku za prijem u prvu godinu Osnovnih akademskih studija školske 2021/2022. god. po broju prijave: MAŠINSKO INŽENJERSTVO Spisak prijavljenih kandidata (ITM) za polaganje prijemnog ispita u prvom upisnom roku za prijem u prvu godinu Osnovnih akademskih studija školske 2021/2022. god. po broju prijave: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U MAŠINSTVU više

Prijava ispita za Julski ispitni rok

Prema Kalendaru nastave i ispita, prijava ispita u julskom ispitnom roku školske 2020/2021. godine, obaviće se u periodu 13.06.- 14.06.2021. godine. Skreće se pažnja studentima da neće moći da pristupe prijavi ispita u sledećim slučajevima: Nisu upisani u šk. 2020/2021 godinu; Nepotpisane Izjave o finansijskom zaduženju za tekuću školsku godinu; Kašnjenja u plaćanju rata školarine. Informacije o ratama, datumima dospeća i ukupnom stanju duga, student može da prati na svom studentskom servisu. U slučaju bilo kakvog neslaganja, student može da se obratiti službenicima na šalterima Službe za studentske poslove. Treba imati u vidu da je potrebno do 48 časova za obradu uplata, pa to uzmite u obzir i vaše uplate obavite na vreme. Julski ispitni rok prema Kalendaru nastave počinje… više

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU

Komisija za pripremu referata po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Informacione tehnologije u mašinstvu za predmete na modulu za Mašinstvo i informacione tehnologije, odnosno Komisija za ocenu pristupnog predavanja, u sastavu: dr Aleksandar Bengin, redovni profesor – predsednik Komisije, dr Goran Vorotović, vanredni profesor, dr Mirjana Simić-Pejović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet, u skladu sa Pravilnikom o izvođenju pristupnog predavanja pri izboru u zvanje nastavnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zakazuje pristupno predavanje kandidatu dr Maji Rosić Vitas, mast. inž. elektr. i računar., dana 26.05.2021. godine, sa početkom u 11:00 časova, u sali 513 na Mašinskom fakultetu, sa temom „Analiza složenosti algoritama sortiranja i pretrage“. više