Prijava ispita za Julski ispitni rok

Prema Kalendaru nastave i ispita, prijava ispita u julskom ispitnom roku školske 2020/2021. godine, obaviće se u periodu 13.06.- 14.06.2021. godine. Skreće se pažnja studentima da neće moći da pristupe prijavi ispita u sledećim slučajevima: Nisu upisani u šk. 2020/2021 godinu; Nepotpisane Izjave o finansijskom zaduženju za tekuću školsku godinu; Kašnjenja u plaćanju rata školarine. Informacije o ratama, datumima dospeća i ukupnom stanju duga, student može da prati na svom studentskom servisu. U slučaju bilo kakvog neslaganja, student može da se obratiti službenicima na šalterima Službe za studentske poslove. Treba imati u vidu da je potrebno do 48 časova za obradu uplata, pa to uzmite u obzir i vaše uplate obavite na vreme. Julski ispitni rok prema Kalendaru nastave počinje… više

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU

Komisija za pripremu referata po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Informacione tehnologije u mašinstvu za predmete na modulu za Mašinstvo i informacione tehnologije, odnosno Komisija za ocenu pristupnog predavanja, u sastavu: dr Aleksandar Bengin, redovni profesor – predsednik Komisije, dr Goran Vorotović, vanredni profesor, dr Mirjana Simić-Pejović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet, u skladu sa Pravilnikom o izvođenju pristupnog predavanja pri izboru u zvanje nastavnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zakazuje pristupno predavanje kandidatu dr Maji Rosić Vitas, mast. inž. elektr. i računar., dana 26.05.2021. godine, sa početkom u 11:00 časova, u sali 513 na Mašinskom fakultetu, sa temom „Analiza složenosti algoritama sortiranja i pretrage“. više

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU

Komisija za pripremu referata po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Brodogradnja, odnosno Komisija za ocenu pristupnog predavanja, u sastavu: dr Igor Bačkalov, vanredni profesor – predsednik Komisije, dr Milorad Motok, redovni profesor, dr Dragan Olćan, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, u skladu sa Pravilnikom o izvođenju pristupnog predavanja pri izboru u zvanje nastavnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zakazuje pristupno predavanje kandidatu dr Stefanu Rudakoviću, mast. inž. maš., dana 11.05.2021. godine, sa početkom u 15:00 časova, u sali 5 u Brodskoj sali (Ivankovačka 5-7) na Mašinskom fakultetu, sa temom „Talasi na plovnom putu“. više

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU

Komisija za pripremu referata po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Termoenergetika za grupu predmeta Toplotne turbomašine i termoenergetska postrojenja, odnosno Komisija za ocenu pristupnog predavanja, u sastavu: dr Milan Petrović, redovni profesor – predsednik Komisije, dr Dragan Tucaković, redovni profesor, dr Dragoslava Stojiljković, redovni profesor, dr Milan Banjac, vanredni profesor, dr Srđan Belošević, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke „Vinča“, u skladu sa Pravilnikom o izvođenju pristupnog predavanja pri izboru u zvanje nastavnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zakazuje pristupno predavanje kandidatu dr Srđanu Miliću, mast. inž. maš., dana 28.04.2021. godine, sa početkom u 11:00 časova, u sali 514 na Mašinskom fakultetu, sa temom „Proračun toplotne šeme parnog bloka“. više

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU

Komisija za pripremu referata po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Biomedicinsko inženjerstvo, odnosno Komisija za ocenu pristupnog predavanja, u sastavu: dr Lidija Matija, redovni profesor – predsednik Komisije dr Aleksandra Vasić-Milovanović, redovni profesor dr Đuro Koruga, red. prof. M.F. u penziji dr Branislava Jeftić, docent dr Predrag Brkić, vanr. prof., Mediciski fakultet, Univerzitet u Beogradu, u skladu sa Pravilnikom o izvođenju pristupnog predavanja pri izboru u zvanje nastavnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zakazuje pristupno predavanje dana 08.04.2021. godine, u sali 513 na Mašinskom fakultetu, sa temom „Primena nanotehnologija na karakterizaciju nanofotonskih materijala primenjenih u biomedicini“, sledećim kandidatima: dr Zorani Golubović, dipl. inž. maš., sa početkom u 13:30 časova, dr Ivani Stanković, mast. inž.… više

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU

Komisija za pripremu referata po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Vojno mašinstvo – sistemi naoružanja, odnosno Komisija za ocenu pristupnog predavanja, u sastavu: –        dr Predrag Elek, redovni profesor – predsednik Komisije –        dr Dejan Micković, red. prof. M.F. u penziji –        dr Ivana Todić, docent –        dr Miloš Marković, docent –        dr Darko Vasiljević, naučni savetnik, Institut za fiziku, Beograd, u skladu sa Pravilnikom o izvođenju pristupnog predavanja pri izboru u zvanje nastavnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zakazuje pristupno predavanje dana 12.03.2021. godine, u sali 513 na Mašinskom fakultetu, sa temom „Metodologija projektovanja protivtrzajućeg uređaja artiljerijskih oruđa“, sledećim kandidatima: –     dr Dejanu Jevtiću, mast. inž. maš., sa početkom u 13:00 časova, –     … više

Anketa

Poštovane koleginice i kolege, U skladu sa Pravilnikom o standardima i postupcima za obezbeđenje kvaliteta potrebno da popunite anketu koja se odnosi na samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta nastave na Fakultetu. Popunjavanjem ankete stičete uslov za prijavu ispita u februarskom ispitnom roku, i njoj možete pristupiti od 25.januara 2021.godine više

Obaveštenje o pristupnom predavanju

Komisija za pripremu referata po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Hidraulične mašine i energetski sistemi, odnosno Komisija za ocenu pristupnog predavanja, u sastavu: dr Miloš Nedeljković, redovni profesor – predsednik Komisije, dr Đorđe Čantrak, vanredni profesor, dr Nenad Jaćimović, vanr. prof., Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, u skladu sa Pravilnikom o izvođenju pristupnog predavanja pri izboru u zvanje nastavnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zakazuje pristupno predavanje kandidatu dr Novici Jankoviću, dipl. inž.maš., dana 29.01.2021. godine, sa početkom u 12:00 časova, u sali 145 na Mašinskom fakultetu, sa temom „Eksperimentalno određivanje radnih krivih pumpi“. više