МПНТР: Расписан конкурс за пријем младих истраживача на научноистраживачке пројекте

Министарство просвете, науке и технолошког развоја позвало је младе, талентоване истраживаче, студенте докторских наука да се пријаве на конкурс којим се омогућава пријем 1.000 младих докторанада на текуће научноистраживачке пројекте.

Рок за подношење пријаве је 16. март, а на њега могу да се пријаве сви студенти докторских академских студија без обзира да ли су се раније пријављивали на својим институтима, факултетима или универзитетима.

Да би се пријавили на конкурс потребно је да су држављани Републике Србије, да имају највише 30 година, редовност студирања и укупну просечну оцену 9.

Кандидати који се пријављују на позив Министарства попуњавају електронски Пријаву која се налази на адреси:  http://doktorandi.mpn.gov.rs.  Све о условима  учешћа на Конкурсу, као и  , потребној  документацији можете погледати овде.

У складу са тачком 4. Позива, млади истраживачки Машинског факултета у Београду  пријаву и потребну документацију достављају Канцеларији продекана за НИД, најкасније до 15.03.2018. године до 10 часова.

Комплетна документација за све истразиваче биће обједињена и поднета МПНТР у складу са роком из Позива (16.03.2018. године).

(Извор: Машински факултет)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.