Допринос Машинског факултета зеленој градњи

Машински факултет у Београду је члан Савета зелене градње Србије (SrbGBC) од октобра 2019. године. Искуство стечено кроз сарадњу са другим универзитетима, рад на међународним пројектима везаним за зелене послове, заштиту животне средине и обновљиве изворе енергије, докторате чије је тема енергетска ефикасност, само су неки од разлога због којих је Машински факултет препознат као члан који може значајно да допринесе раду ове организације.

Савет зелене градње Србије  је национална, непрофитна, невладина организација, чији су чланови друштвено оријентисане и одговорне компаније, академске институције, јавна предузећа и стручњаци са истом Визијом зелене – одрживе градње. SrbGBC  је члан Светског савета зелене градње (WorldGBC ) и активно учествује у раду националних савета ЕРН (Европске регионалне мреже).

„Ово чланство омогућава, не само активно праћење актуелних трендова кроз размену информација и приступ најновијим пројектима, истраживањима и кампањама, него и стицање нових знања. То је за Србију веома значјано, с обзиром да је основна мисија SrbGBC управо подстицање и вођење српске грађевинске индустрије и тржишта ка одрживости и  пракси зелене градње. У том процесу, Машински факултет и Катедра за термотехнику препознати су као  неизоставани партнери, каже администратор Машинског факултета у Савету зелене градње, др Александра Сретеновић Добрић, ванредни професор на поменутој катедри.

Према њеним речима, сектор зградарства игра важну улогу у одрживој будућности и смањењу потрошње енергије, као и успоравању климатских промена.

„Зграде су одговорне за 40% укупне потрошње енергије, као и за 36% укупне емисије CO2. Међутим, да би зграда могла да се назове „зеленом“, кључно је исправно пројектовање, коришћење и одржавање термотехничких система који имају значајан удео у потрошњи енергије у зградама. То је уједно и област којом се бави Катедра за термотехнику, а која обухвата питања која се односе  на постизање и одржавање термичких услова комфора у затвореном простору, грејање, хлађење и ветилација објеката различитих намена, примена обновљивих извора енергије у термотехничких системима и друго. Управо из тих разлога је Машински факултет прихватио позив и  прикључио се Савету зелене градње Србије“, истиче наша саговорница. 

Савет за зелену градњу Србије чине 54 чланице, а поред Машинског факултета у његовом раду учествују и друге образовне институције, између осталог: Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Грађевинско – архитектонски факултет Универзитета у Нишу, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Факултет Техничких наука Универзитета у Новом Саду, Природно – математички факултет Универзитет у Новом Саду, као и Висока грађевинско – геодетска школа Београд.

„Имајући у виду циљеве Савета и његове досадашње активности, чланство у овој организацији је веома значајно за Машински факултет. Учешће на конференцијама, семинарима и сајмовима, као  и ангажовање предавача у оквиру обука које организује Савет,  допрноси већој видљивости Машинског факултета. С друге стране, на тај начин се шири мрежа контаката са домаћим и међународним институцијама, чиме се отварају могућности за сарадњу на различитим пројектима“, закључује др Сретеновић Добрић.

(Извор: Машински факулет)

 

 

 

поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.