Студенти машинства из Скопља у посети Машинском факултету у Београду

Студенти и наставници Машинског факултета на Универзитету „Кирил и Методиј“ у Скопљу боравили су крајем марта у вишедневној посети Србији, у оквиру које су посетили Машински факултет у Београду и обишли неке о најважнијих  енергетских објеката у нашој земљи: ХЕ „Ђердап 1“ у Кладову, ЈКП БВК – Погон Макиш, ТЕНТ А у Обреновцу и ХЕ“Бајина Башта“ у Бајиној Башти.

Госте из Скопља поздравио је и пожелео им добродошлицу, проф. др Љубодраг Тановић, продекан за наставу Машинског факултета. Он је изразио задовољство што је и ове године настављена вишегодишња добра пракса студијских посета и указао на значај сарадње два факултета у области наставе и научно-истраживачког рада. Проф. Тановић је затим упознао младе колеге са организацијом и структуром студија на нашем факултету, као и перспективама за запослење и даље усавршавање.

Током посете, студенти из Скопља имали су прилику да се ближе упознају са радом Катедре за хидрауличне машине и енергетске опреме, њеним историјским развојем, међууниверзитетском сарадњом и лабораторијским потенцијалом. Том приликом обишли су четири катедарске лабораторије где су им представљена постројења за испитивање хидрауличних турбина, пумпи, вентилатора, турбокомпресора (дуваљки) и хидромашинске опреме, као и инсталације за еталонирање мерила: брзине струјања, протока и притиска. Такође, приказана им је и савремена мерна опрема као што су LDA и PIV мерни системи.

Гостима из Скопља представљене су и инсталације и опрема Лабораторије за термотехнику, као и опрема Центра за обуку енергетских менаџера и овлашћених енергетских саветника. Током обиласка лабораторије Катедре за термотехнику младе колеге имали су прилику да виде клима комору за испитивање ефикасности филтера фирме Теrmovent, клима комору за рад у зимским условима, која за рад грејача користи отпадну топлоту кондензације расхладне машине фирме Wоlf, постројење за грејање са две вресте грејаних тела, топловодним котлом и затвореним експанзионим судом и свом потребном арматуром (запорном, балансном и регулационом) фирме Herz, „мулти-сплит“ систем са јадном спољном и четири различите унутрашње јединице (зидном, парапетном, касетном и каналском) фирме LG, као и каскадно расхладно постројење (R 134a, CO2) са расхладном комором и две врсте испаривача фирме Soko Inžinjering.

У Центру за обуку енергетских менаџера, гостима су представљени инсталација за компримовани ваздух са два компресора (један без и други са фреквентном регулацијом броја обртаја), инсталација пумпног постројења са могућношћу фрквентне регулације броја обртаја, различитим мерачима протока и различитим пречницима цевовода, као и инсталација парног котла фирме Bosch са гасним гориоником, економајзером и постројењем за припрему напојне воде. Такође, гостима је представљена и преносива опрема лабораторије за мерења на терену, као што су: „blower-door“ за мерење пропустљивости процепа просторија за ваздух и одређивање броја измена ваздуха на сат, инфрацрвени термометар, хигрометар, анемометар, анализатор снаге, ултразвучни мерач протока нестишљивих флуида, као и термовизијска камера.

Посета Машинском факултету завршена је обиласком Катедре за ваздухопловство и подзвучног аеротунела затвореног типа максималне брзине у радном делу до 100 m/s. Чланови катедре упознали су госте са технологијама које се користе за испитивање  укључујући и ПИВ (particle image velocimetry) ласер који служи за приказ обструјавања честица око модела. Такође, имали су прилику да се упознају са неколико пројеката који су реализовани уз помоћ аеротунела како би стекли утисак о реалној примени аеротунела у комерцијалне сврхе. После увода и демонстрације опреме студентима је омогућено да уђу у радни део аеротунела и искусе реалне услове, односно, минималне безбедне брзине при његовом раду.

У наставку посете нашој земљи, гости из Скопља обишли су и : ХЕ „Ђердап 1“ у Кладову, ЈКП БВК – Погон Макиш, ТЕНТ А у Обреновцу и ХЕ“Бајина Башта“ у Бајиној Башти.

поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.