Симпозијум „Вештачка интелигенција и медицина“

Технологија вештачке интелигенције је, и поред бројних изазова техничке и етичке природе, нашла примену у многим сегментима друштва. Посебно је заступљена у оним секторима који подразумевају обраду великог броја података и брзо доношење одлука, међу којима је и медицина, где се углавном примењује у дијагностици и клиничким истраживањима. О месту и улози вешачке интелигенције у српској медицини, досадашњим искуствима, важности мултидисциплинарног приступа истраживањима и синергијског деловања инжењерства и медицинских наука у овој области, као и будућим изазовима, било је речи на тематском симпозијуму „Вештачка интелигенција и медицина“, који је одржан у среду, 15. маја, на Машинском факултету Универзитета у Београду, у организацији Академије инжењерских наука Србије (АИНС) и Академије медицинских наука Српског лекарског друштва (АМН СЛД). Учеснике је поздравио председник… опширније…