ИНФОРМАЦИЈА о реализацији СТРУЧНЕ ПРАКСЕ Б у шк. 2023/24 години

У обавезној Анкети објављеној 9. априла 2024.г. која је била отворена за одговоре до закључно са 7. мајем 2024.г. биле су понуђене 3 опције за реализацију праксе: Студент сам проналази компанију (пројектни бирои, институти, фабрике, занатске радње…) у којој ће обавити праксу. Факултет издаје званичан документ (Упут) насловљен на одабрану компанију са молбом/захтевом да кандидату обезбеди праксу. Сугерише се студентима да искористе ову могућност због лимитираног броја места које може да обезбеди факултет. Факултет, у оквиру својих могућности, обезбеђује праксу у некој од компанија са којом има сарадњу (широм Србије) или у некој од наставних лабораторија на факултету. Студенту који је члан неког од студентских тимова који учествују у инжењерским такмичењима, на предлог професора-ментора, та активност се признаје као обављена… опширније…