ИНФОРМАЦИЈА о реализацији СТРУЧНЕ ПРАКСЕ Б у шк. 2023/24 години

У обавезној Анкети објављеној 9. априла 2024.г. која је била отворена за одговоре до закључно са 7. мајем 2024.г. биле су понуђене 3 опције за реализацију праксе:

  1. Студент сам проналази компанију (пројектни бирои, институти, фабрике, занатске радње…) у којој ће обавити праксу. Факултет издаје званичан документ (Упут) насловљен на одабрану компанију са молбом/захтевом да кандидату обезбеди праксу. Сугерише се студентима да искористе ову могућност због лимитираног броја места које може да обезбеди факултет.
  1. Факултет, у оквиру својих могућности, обезбеђује праксу у некој од компанија са којом има сарадњу (широм Србије) или у некој од наставних лабораторија на факултету.
  1. Студенту који је члан неког од студентских тимова који учествују у инжењерским такмичењима, на предлог професора-ментора, та активност се признаје као обављена стручна пракса.

Анкета је обрађена 8. маја 2024.г.:

  • 170 студената се определило да сами пронађу компанију у којој ће обавити праксу
  • 54 студента се определило за праксу на Машинском факултету (могући термин реализације је недеља између јунског и јулског испитног рока)
  • 14 студената чланова студентских тимова има препоруку професора-ментора

СВИ ОСТАЛИ СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ПРИЈАВИЛИ ПРЕДМЕТ „СТРУЧНА ПРАКСА Б“ А НИСУ ПОПУНИЛИ АНКЕТУ МОРАЈУ САМИ ДА ПРОНАЂУ КОМПАНИЈУ У КОЈОЈ ЋЕ ОБАВИТИ ПРАКСУ. Упут се узима код Координатора за стручну праксу проф. Божице Бојовић (каб. 251).

Све информације за студенте који су се определили за праксу на Машинском факултету ће бити објављиване у вестима предмета:

https://nastava.mas.bg.ac.rs/nastava/viewforum.php?f=1298

Редовно пратите обавештења.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.