Докторска дисертација на увиду јавности

Докторскa дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „СИНТЕЗА И КАРАКТЕРИЗАЦИЈА КОМПОЗИТНИХ МАТЕРИЈАЛА НА БАЗИ МЕТАЛ-СТАКЛО-КЕРАМИКА“ докторанда ВЛАДИМИРА ПАВКОВА, маст.инж.маш. налази се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.  Београд,  02.06.2023. год.   опширније…

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторскa дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији  „СТРУЈАЊА РАЗРЕЂЕНОГ ГАСА У МИКРОЦЕВИМА“ докторанда ИВЕ ГУРАНОВ, маст.инж.маш.  налази се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.  Београд,  02.06.2023. год. опширније…