Процесинг 22 – 35. Међународни конгрес о процесној индустрији

У Београду је одржан 35. Међународни конгрес о процесној индустрији – Процесинг 22 који организује Друштво за процесну технику Савеза машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије (СМЕИТС). Конгрес је и ове године окупио водеће стручњаке у области процесне технике из земље и иностранства, а током тродневног скупа  представљено је 52 рада из области процесне технологије; пројектовања, изградње, експлоатације и одржавања процесних постројења; основних и помоћних операција, апарата и машина у процесној индустрији; енергије у процесној индустрији; инжењерства животне средине и одрживог развоја;  процеса и постројења у припреми и пречишћавању воде у процесној индустрији; сушења и сушара; гасне технике; моделовања и оптимизације процесних и термоенергетских постројења; мерења и управљања у процесној индустрији; техничке регулативе, стандардизације и система квалитета. Скуп је… опширније…

Курс за међународне инжењере и технологе заваривања  – Позив

На Машинском факултету Универзитета у Београду 27.окотобра.2022. године започиње седми по реду Курс за међународне инжењере и технологе заваривања IWE/IWT. Машински факултет у Београд, као овлашћено тело за образовање кадрова у заваривању за Србију, објавио је позив за упис sedme generacije полазника Курса за међународне инжењере и технологе заваривања IWE/IWT. Овај курс се одржава према програму Међународног института за заваривање IIW (Doc. IAB-001r11-20, Doc. IAB-252r5-19) и део је међународног система за образовање, квалификацију и сертификацију особља у заваривању. По завршеном и положеном курсу добија се IWE/IWT диплома која је призната у целом свету. Постоји могућност добијања и европске дипломе EWE/EWT по захтеву. Укупни фонд часова за међународне инжењере заваривања је 448 часова, од чега је 388 часова предвиђено за теоретску… опширније…

ОазА1 за иновације – А1 IoT студентска пракса

Компанија А1 Србија позива студенте завршне године основних или мастер студија на Машинском, Електротехничком, Саобраћајном факултету, Факултету организационих наука, Факултету техничких наука или Вишој електротехничкој школи да се пријаве за А1 IoT студентску праксу. Рок за пријајвљивање 19. јун 2022. године. Детаљније информације о усовима конкурса и начину пријављивања можете пронаћи ОВДЕ. опширније…

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији «УТИЦАЈ ВИШЕСТРУКИХ ГРЕШАКА У ЗАВАРЕНОМ СПОЈУ НА ИНТЕГРИТЕТ ЗАВАРЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ» докторанда МИХАЈЛA АРАНЂЕЛОВИЋA, маст. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. опширније…

Докторска дисертација на увиду јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији «АДАПТИВНО СПАЈАЊЕ ДЕЛОВА У ТЕХНОЛОГИЈИ РОБОТИЗОВАНЕ МОНТАЖЕ ПРИМЕНОМ КИНЕМАТСКИ РЕДУНДАНТНИХ РОБОТА» докторанда НИКОЛE ЛУКИЋA, маст. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.     опширније…