Докторска дисертација на увиду јавности

Докторскa дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „РАДИОМЕТАРСКИ ДЕТЕКТОР БАЗИРАН НА БИОЛОШКИМ СТРУКТУРАМА-МЕМС/НЕМС(RADIOMETRIC DETECTOR BASED ON BIOLOGICAL STRUCTURES – MEMS/NEMS) “ докторанда  МАРИНЕ СИМОВИЋ-ПАВЛОВИЋ, маст. инж. маш. налази се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.   Београд,  06.05.2022. год. више

Унапређења у нова академска звања 

Свечаним уручењем решења о унапређењу у наставничка звања, Машински факултет је богатији за пет редовних професора, једанаест  ванредних професора и седам доценaта,  који су унапређења добили 2021. и 2022. године. На тај начин Машински факултет је наставио традицију неговања иновативног научног рада и високе стручности наставничког и истраживачког кадра. У звање редовног професора унапређени су: др Гордана Бакић, др Иван Благојевић, др Владимир Буљак, др Милош Ђукић и  др Вера Павловић, а у звање ванредног професора: др Даворка Јандрлић, др Урош Милованчевић, др Никола Момчиловић, др Милица Петровић, др Михајло Поповић, др Неџад Рудоња, др Александра Сретеновић Добрић, др Славенко Стојадиновић, др Горан Ступар, др Ивана Тодић и др Душан Тодоровић. Звање доцента понели су: др Марко Китановић,  др Срђан… више