Integrisani menadžment sistem Mašinskog fakulteta i Inovacionog centra MF

Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu i Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu su završili projekat „Integrisani menadžment sistem“ (IMS), čijom primenom ove dve organizacije izgrađuju IZVRSNI poslovni model. Reč je o jedinstvenom modelu koji obuhvata šest najnovijih sandardizovanih menadžment sistema (SMS) koji se odnose na upravljanje kvalitetom obrazovnog i naučno-istraživačkog rada (ISO 9001:2015 –QMS); zaštite životne sredine (ISO 14001:2015 – EMS); bezbednosti zaposlenih (ISO 45001:2018 – OH&S); kontinuiteta poslovanja (ISO 22301:2019 – BCMS); obrazovne organizacije (ISO 21001:2018 – MSEO) i bezbednosti informacija (ISO 27001:2013 – ISMS). „Mašinski fakultet i Inovacioni centar MF su prve visokoškolske i naučne organizacije u ovom delu jugoistočne Evrope koje su u svom poslovanju objedinile svih šest navedenih standarda“, istakao je prof. dr Vidosav Majstorović, rukovodilac… više