Интегрисани менаџмент систем Машинског факултета и Иновационог центра МФ

Машински факултет Универзитета у Београду и Иновациони центар Машинског факултета у Београду су завршили пројекат „Интегрисани менаџмент систем“ (ИМС), чијом применом ове две организације изграђују ИЗВРСНИ пословни модел.

Реч је о јединственом моделу који обухвата шест најновијих сандардизованих менаџмент система (СМС) који се односе на управљање квалитетом образовног и научно-истраживачког рада (ISO 9001:2015 –QMS); заштите животне средине (ISO 14001:2015 – EMS); безбедности запослених (ISO 45001:2018 – OH&S); континуитета пословања (ISO 22301:2019 – BCMS); образовне организације (ISO 21001:2018 – MSEO) и безбедности информација (ISO 27001:2013 – ISMS).

„Машински факултет и Иновациони центар МФ су прве високошколске и научне организације у овом делу југоисточне Европе које су у свом пословању објединиле свих шест наведених стандарда“, истакао је проф. др Видосав Мајсторовић, руководилац пројекта „Интегрисани менаџмент систем МФ и ИЦ МФ“. На тај начин, додао је, постали су део националне, односно међународне елите носилаца сертификата за шест најновијих модела СМС.

 

Машински факултет је крајем августа завршио пројекат „Интегрисани менаџмент систем МФ и ИЦМФ“, а данас је званично почео процес сертификације новоуведених и имплементираних модела СМС. Сертификација је поверена једној од водећих сертификационих организација у свету, немачкој TÜV Rheinland Group, с којом Машински факултет успешно сарађује дуги низ година.

„Интегрисан менаџмент систем уведен на Машинском факултету и Иновационом центру МФ постављен је изузетно добро и представља важну референцу за TÜV Rheinland не само на локалном нивоу, него и глобално“, рекао је господин Сава Матејић, руководилац Сектора за сертификацију система у TÜV Rheinland lnterCert са седиштем у Београду и вођа тима за спровођене сертификационе провере новоуведних менаџмент система на МФ и у ИЦМФ.

Чланови сертификационог тима ће наредних 10-так дана радити проверу компатибилности менаџмент система, односно припремљене документације и саме праксе.

„Интегрисани менаџмент систем треба да буде снажна основа и база за свеукупно пословање и спровођење активности на Машинском факултету и у Иновационом центру МФ. С обзиром да је документација изузетно добро постављена очекујемо потврду и у пракси, односно позитивне оцене сертификационе провере и скоро добијање сертификата“, истакао је господин Матејић.

Званичном почетку сертификације присуствовали су актуелни декан МФ, проф. др Радивоје Митровић и новоизабрани декан МФ, проф. др Владимир Поповић, који дужност преузима 1. октобра ове године,  чланови актуелног и новоизабраног деканског колегијума, као и представници Секретаријата и стручних служби МФ.

(Извор: Машински факултет)

поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.