Doktorska disertacija na uvidu javnosti

Doktorska disertacija i referat Komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji „PRIMENA STEREOMETRIJSKE METODE MERENJA DEFORMACIJE NA ODREĐIVANJE DIJAGRAMA STVARNI NAPON – STVARNA DEFORMACIJA HETEROGENIH ZAVARENIH SPOJEVA“ doktoranda  NENADA MILOŠEVIĆA, mast. inž. maš.  nalaze se u Biblioteci Mašinskog fakulteta na uvidu javnosti 30 dana. Beograd,  09.07.2021. god. više

Preostala mesta za upis na Osnovne akademske studije šk. 2021/22

Za upis na Osnovne akademske studije šk. 2021/22 ostalo je još 17 mesta za studente koji sami plaćaju školarinu (samofinansirajući) na studijskom programu INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U MAŠINSTVU. U ponedeljak, 12. jula 2021.g. u 10:00, na šalterima Službe za studentska pitanja, vršiće se prijem pismenih zahteva svih koji su polagali prijemni ispit iz matematike na drugom fakultetu BU – prelaz na OAS-ITM MF. više

Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Doktorske disertacije i referati Komisija o urađenim doktorskim disertacijama „DINAMIKA ISPARAVANJA U VELIKIM ZAPREMINAMA TEČNOSTI  IZLOŽENIM VELIKIM SPECIFIČNIM TOPLOTNIM PROTOCIMA U GENERATORIMA PARE“ doktoranda  MILANA PETROVIĆA, mast. inž. maš. „TERMOMEHANIČKI ASPEKTI PROCESA SUŠENJA OSTATAKA IZ PROIZVODNJE SOKOVA“ doktoranda  MIHAILA MILANOVIĆA, mast. inž. maš. „PRIMENA MAŠINSKOG UČENJA I NIR SPEKTROSKOPIJE U CILJU MONITORINGA PACIJENATA NA HEMODIJALIZI“ doktoranda  VALENTINE MATOVIĆ, mast. inž. maš. „OPTIMIZACIJA FUNKCIONALNIH I UPRAVLJAČKIH PARAMETARA HIBRIDNOG POGONSKOG SISTEMA VOZILA JAVNOG GRADSKOG PREVOZA“ doktoranda  MARKA KITANOVIĆA, mast. inž. maš. nalaze se u Biblioteci Mašinskog fakulteta na uvidu javnosti 30 dana. Beograd,  09.07.2021. god.                                                                        više

Stipendije Ministarstva za spoljne poslove i međunarodnu saradnju Republike Italije

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dobilo je notu od ambasade Republike Italije u Beogradu sa informacijom da Ministarstvo za spoljne poslove i međunarodnu saradnju Republike Italije stavlja na raspolaganje srpskim državljanima 42 meseca stipendija za akademsku 2021/2022. godinu. Mesečni iznos stipendije koja se može dodeliti za period od 9, 6 ili 3 meseca je u vrednosti od 900 evra. Stipendije je moguće dodeliti samo za sledeće studijske programe : 1. dvogodišnji master programi („Lauree magistrali“); 2. studijski programi na umetničkim akademijama u okviru institucije „AFAM“; 3. doktorske studije; 4. istraživački projekti u saradnji sa italijanskim mentorom; 5. kursevi italijanskog jezika. Konkurs je objavljen na portalu koji je posvećen stipendijama „Study in Italy“ – https://studyinitaly.esteri.it . Na tom istom portalu… više

Letnja škola Zapadnog Univerziteta u Temišvaru

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dobilo je notu od ambasade Republike Srbije u Bukureštu, u kojoj se navodi poziv Zapadnog Univerziteta u Temišvaru za treće izdanje letnje škole (30.avgust-12. septembar ove godine) upućen studentima osnovnih i master studija, a koji će se održati u onlajn formatu. Rok za prijavu je do 16. jula ove godine, a više informacija se može pronaći na linku: https://ri.uvt.ro/west-university-of-timisoara-late-summer-school-3rd-edition/?lang=en . više