Реферати Изборног већа Машинског факултета на увид јавности

ИЗБОРНО ВЕЋЕ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ОБАВЕШТАВА ДА ЈЕ У БИБЛИОТЕЦИ ФАКУЛТЕТА ДОСТУПАН НА УВИД ЈАВНОСТИ РЕФЕРАТ ПО КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ЈЕДНОГ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ОД 5 ГОДИНА СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ БРОДОГРАДЊА. Комисија за припрему реферата предложила је за избор једног ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним радним временом за ужу научну област Бродоградња. ИЗБОРНО ВЕЋЕ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ОБАВЕШТАВА ДА ЈЕ У БИБЛИОТЕЦИ ФАКУЛТЕТА ДОСТУПАН НА УВИД ЈАВНОСТИ РЕФЕРАТ ПО КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ЈЕДНОГ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ОД 5 ГОДИНА СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА, ЗА ГРУПУ ПРЕДМЕТА ЛАБОРАТОРИЈЕ ЗА ГЕНЕРАТОРЕ ПАРЕ И НУКЛЕАРНЕ РЕАКТОРЕ. Комисија за припрему реферата предложила је за избор једног ванредног… више

Индустрија 4.0 – Нови акредитован мастер студјски програм на МФ

Од јануара наредне године на Машинском факултету у Београду школоваће се прва генерација машинских инжењера за нову „индустрију знања“. Нови мастер студијски програм Индустрија 4.0, који заједно реализују Машински и Математички факултет Универзитета у Београду, добио је званичну акредитацију Националног акредитационог тела (НАТ), као и дозволу за рад ресорног министарства. Мастер академске студије Индустрија 4.0 представљају најсавременији концепт образовања стручњака за индустрију коју сачињавају тзв. „паметне“ фабрике и први је, такве врсте, на нашим просторима. Програм је настао кроз подстицај Владе Републике Србије, а изабран је на јавном конкурсу који је, на идеју Иницијативе ”Дигитална Србија”, реализовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја. „По свом садржају, програм Индустрија 4.0 представља „бленд“ најновијих научних сазнања из области производног машинства, индустријског инжењерства… више