Индустрија 4.0 – Нови акредитован мастер студјски програм на МФ

Од јануара наредне године на Машинском факултету у Београду школоваће се прва генерација машинских инжењера за нову „индустрију знања“. Нови мастер студијски програм Индустрија 4.0, који заједно реализују Машински и Математички факултет Универзитета у Београду, добио је званичну акредитацију Националног акредитационог тела (НАТ), као и дозволу за рад ресорног министарства.

Мастер академске студије Индустрија 4.0 представљају најсавременији концепт образовања стручњака за индустрију коју сачињавају тзв. „паметне“ фабрике и први је, такве врсте, на нашим просторима. Програм је настао кроз подстицај Владе Републике Србије, а изабран је на јавном конкурсу који је, на идеју Иницијативе ”Дигитална Србија”, реализовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

„По свом садржају, програм Индустрија 4.0 представља „бленд“ најновијих научних сазнања из области производног машинства, индустријског инжењерства и информатике, и у томе се огледа његова мултидисциплинарност. Не само да у Србији и региону не постоје формални студијски програми који се баве едукацијом у области Индустрије 4.0, већ се и на више еминентних универзитета широм света, упоредо са нашим, појављује сличан студијски програм. Илустрације ради, високорангирани Национални Универзитет у Сингапуру (НУС СЦАЛЕ) такође је расписао конкурс за мастер Индустрија 4.0, чија реализација почиње крајем  јануара 2020. Њихов програм је, баш као и наш, креиран у сарадњи са компанијама и са циљем подизања конкурентности и дигитализације индустрије. Зато очекујемо велику заинтересованост студената за наш нови студијски програм“, истакла је проф. др Весна Спасојевић Бркић, шеф Катедре за индустријско инжењерство и руководилац на пољу акредитације овог студијског програма.

Суштина Индстрије 4.0 у новом приступу производом процесу који подразумева умрежавање паметних дигиталних уређаја са производима, машинама, алатима, роботима и људима… Оно што најсликовитије описује Индустрију 4.0  је могућност да иста производна линија на крају процеса резултује различитим производима и то према захтевима купаца. Међутим, један од кључних проблема у развоју и примени производних система базираних на принципима Индустрије 4.0 на светском нивоу јесте недостатак високостручних кадрова са мултидисциплинарним и интердисциплинарним компетенцијама у области машинских и рачунарских наука.

„У том смислу, студијски програм Индустрија 4.0 је адекватан одговор на потребе нове генерације дигитализованих фабрика којима недостају ти високостручни кадрови. Индустрија 4.0 није само нова парадигма у производњи, него је и мултидисциплинарна област која се превасходно ослања на машинско инжењерство и рачунарске науке да би се правовремено реаговало на евентуалне проблеме у производним компанијама и њиховим ланцима снабдевања. Током студија студенти ће стицати знања, вештине и компетенције у области дигитализације, производних постројења, дистрибуираног управљања производњом, анализе података и организације неопходне за даљи развој и дигитализацију индустрије и њено прилагођавање савременим условима пословања“, нагласио је проф. др Бојан Бабић,  шеф Катедре за производно машинство и координатор новог студијског програма. 

У извештају рецензентске комисије о акредитацији, нови студијски програм је оцењен највишом оценом – 10 за све стандарде. Према речима наших саговорника мисија програма Индустрија 4.0 одређена је и потребама студената за образовањем у складу са европским начелима академске изврсности за послове будућности. Почетак наставе очекује се по расписивању конкурса, већ наредне године.

Шта нуди студијски програм Индустрија 4.0

Мастер студијски програм Индустрија 4.0 траје две године, односно четири семестра и вреднује се са 120 ЕСПБ. Уписна квота је 35 студената годишње. Након завршених студија студент стиче диплому са академским називом мастер инжењер машинства – информатичар.

Специфичност програма је стручна пракса, која се обавља током друге године студија у два дела. Први део праксе се обавља током читавог семестра један дан у седмици у укупном трајању од 15 дана, док се други део праксе обавља у четвртом семестру у укупном трајању од 40 радних дана. После тога се ради и брани мастер рад.

На образовању инжењера за Индустрију 4.0 радиће 37 наставника и сарадника, од чега је 6 из иностранства, као и 12 предавача из привреде. За стручну праксу и израду мастер рада студентима су на располагању 23 компаније.

Кратки програми

Осим МАС Индустрија 4.0, Машински факултет је креирао и два кратка програма у области са по 30 ЕСПБ – кратки програм студија – Увод у студијски програм Индустрија 4.0 и кратки програм студија – Увод у Индустрију 4.0.

Програми су намењени осавремењавању знања кадрова и њиховог бољег укључивања у савремене радне процесе, као и стручном осопособљавању студената за даље усавршавање.

поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.