Реферати Изборног већа Машинског факултета на увид јавности

ИЗБОРНО ВЕЋЕ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ОБАВЕШТАВА ДА ЈЕ У БИБЛИОТЕЦИ ФАКУЛТЕТА ДОСТУПАН НА УВИД ЈАВНОСТИ РЕФЕРАТ ПО КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ЈЕДНОГ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ОД 5 ГОДИНА СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ БРОДОГРАДЊА.

Комисија за припрему реферата предложила је за избор једног ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним радним временом за ужу научну област Бродоградња.

ИЗБОРНО ВЕЋЕ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ОБАВЕШТАВА ДА ЈЕ У БИБЛИОТЕЦИ ФАКУЛТЕТА ДОСТУПАН НА УВИД ЈАВНОСТИ РЕФЕРАТ ПО КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ЈЕДНОГ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ОД 5 ГОДИНА СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА, ЗА ГРУПУ ПРЕДМЕТА ЛАБОРАТОРИЈЕ ЗА ГЕНЕРАТОРЕ ПАРЕ И НУКЛЕАРНЕ РЕАКТОРЕ.

Комисија за припрему реферата предложила је за избор једног ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним радним временом за ужу научну област Термоенергетика, за групу предмета Лабораторије за генераторе паре и нуклеарне реакторе.

ИЗБОРНО ВЕЋЕ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ОБАВЕШТАВА ДА ЈЕ У БИБЛИОТЕЦИ ФАКУЛТЕТА ДОСТУПАН НА УВИД ЈАВНОСТИ РЕФЕРАТ ПО КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ЈЕДНОГ ДОЦЕНТА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ОД 5 ГОДИНА СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ БРОДОГРАДЊА.

Комисија за припрему реферата предложила је за избор једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом за ужу научну област Бродоградња.

 ИЗБОРНО ВЕЋЕ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ОБАВЕШТАВА ДА ЈЕ У БИБЛИОТЕЦИ ФАКУЛТЕТА ДОСТУПАН НА УВИД ЈАВНОСТИ РЕФЕРАТ ПО КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ЈЕДНОГ ДОЦЕНТА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ОД 5 ГОДИНА СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО.

Комисија за припрему реферата предложила је за избор једног доцента на одређено време од 5 година са пуним радним временом за ужу научну област Производно машинство.

 

Евентуалне примедбе на Реферат о избору треба доставити на адресу:  Машински факултет, Краљице Марије бр. 16, 11120 Београд 35, соба 121, закључно са 27.12.2019. године.

поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.