Посета студената МФ Термоелектрани Костолац Б – Дрмно

Студенти треће године основних академских студија Машинског факултета у Београду, који слушају изборни предмет Основе парних котлова, посетили су термоелектрану „Костолац Б” у Дрмну, покрај Костолца. Студенте и наставнике су по доласку поздравили директор Жељко Илић, Срђан Ранђеловић и Жељко Васиљевић који су одржали уводно предавање о карактеристикама термоелектране на макетама уз шематске приказе функционисања постројења. После упознавања са радом термоелектране и основним елементима и опремом парних котлова, студенти су обишли командну и машинску салу, као и постројење за припрему угљеног праха. Катедра за термотехнику Машинског факултета изражава захвалност домаћинима, директору ТЕ Костолац Б Жељку Илићу, као и инжењерима Срђану Ранђеловићу и Жељку Васиљевићу, на посвећености и исцрпним информацијама које су пружали студентима приликом обиласка постројења. (Извор: Катедра за термотехнику)… више

Конкурс за стипендију за студенте Термотехнике

Компанија Фриго Жика из Руме (https://frigozika.rs/sr/), произвођач расхладне и термотехничке опреме расписује конкурс за доделу стипендија. Услови конкурса: Машински факултет, смер термотехника, завршна година мастер студија; Место пребивалишта или боравишта – погодно да је из сремског и мачванског округа; Финансирање из буџета. Стипендија се додељује за школску годину 2019/2020. годину. Постоји могућност сталног запослења, по завршетку студија/стипендирања. Потребна документација: кратка биографија (ЦВ), потврда о испуњености услова конкурса и мотивационо писмо. Документацију послати на:  info@frigozika.rs Контакт телефон за додатне информације је 022/430-444.   више

Семинар: Пројектовање, производња и пласман производа на тржиште ЕУ

Домаћа предузећа морају да буду оспособљена да пројектују, произведу и опреме своје производе прописаном пратећом техничком документацијом. Србија, као земља кандидат за чланство у ЕУ, организује државну управу и институције инфраструктуре квалитета у складу са законодавством ЕУ, чиме штити национално тржиште од небезбедних домаћих или увозних производа. Применом обавезних техничких прописа ЕУ на производе домаћи произвођачи подижу ниво конкурентности на домаћем и на уређеном тржишту ЕУ. Позивамо Вас на семинаре које организујемо на нашем факултету или у привреди под називом: ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ПРОИЗВОДЊА И ПЛАСМАН ПРОИЗВОДА НА ТРЖИШТЕ ЕУ Сви учесници семинара добијају пратеће материјале и веома информативну публикацију Европске комисије под називом „ПЛАВИ ВОДИЧ за примену прописа ЕУ на производе“, на српском језику. Програм семинара обухвата следеће теме: 1. Формирање… више