Семинар: Пројектовање, производња и пласман производа на тржиште ЕУ

Домаћа предузећа морају да буду оспособљена да пројектују, произведу и опреме своје производе прописаном пратећом техничком документацијом. Србија, као земља кандидат за чланство у ЕУ, организује државну управу и институције инфраструктуре квалитета у складу са законодавством ЕУ, чиме штити национално тржиште од небезбедних домаћих или увозних производа. Применом обавезних техничких прописа ЕУ на производе домаћи произвођачи подижу ниво конкурентности на домаћем и на уређеном тржишту ЕУ.

Позивамо Вас на семинаре које организујемо на нашем факултету или у привреди под називом:

ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ПРОИЗВОДЊА И ПЛАСМАН ПРОИЗВОДА НА ТРЖИШТЕ ЕУ

Сви учесници семинара добијају пратеће материјале и веома информативну публикацију Европске комисије под називом „ПЛАВИ ВОДИЧ за примену прописа ЕУ на производе“, на српском језику.

Програм семинара обухвата следеће теме: 1. Формирање унутрашњег тржишта ЕУ, 2. Уређивање слободног кретања производа у ЕУ, 3. Организација тржишта ЕУ и улога институција инфраструктуре квалитета, 4. Примена хармонизованог техничког законодавства ЕУ на производе, 5. Обавезе учесника на тржишту, 6. Битни захтеви који се односе на производе, 7. Оцењивање усаглашености производа са битним захтевима, 8. Акредитација и узајамно признавање резултата испитивања, 9. Надзор тржишта ЕУ, 10. Међународни аспекти законодавства ЕУ о производима, 11. Методологија примене законодавства ЕУ на производе, 12. Дискусија и одговори предавача на питања заинтересованих учесника семинара.

Цена једнодневних семинара на Машинском факултету у Београду износи 12.000 динара по учеснику и укључује: предавања према програму семинара, освежење у паузама, ручак, пратеће материјале и наведену публикацију. Први семинар организујемо 10.децембра 2019. Једнодневне или дводневне семинаре можемо реализовати и у заинтересованим предузећима на основу договора.

Молимо да нам доставите пријаву за први термин 10.12.2019. За остале термине, који би Вама одговарали, молимо да доставите оријентациону пријаву: датум (година и месец) и број учесника. Након пријема ваше пријаве и формирања група доставићемо Вам све неопходне информације.

Званичне пријаве за семинаре молимо да доставите на е-маил: zmiskovic@mas.bg.ac.rs, а информације можете добити на телефон: 064/1832-989 – доц. др Жарко Мишковић. Такође, ваше пријаве можете упутити и преко нашег маркетинг-партнера: Фондација за културу квалитета и изврсност, е-маил: office@fqce.org.rs, телефон +381 11 2199-999, особа за контакт Евица Милић.

поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.