Термини за пријем молби

За све нивое студија пријем молби обављаће се у следећим терминима:

1. Пријем молби које се упућују Продекану за финансије обављаће се од понедељка 16.09. до четвртка 19.09. у термину од 11 до 14 часова у канцеларији 103/а.

Молбе које се упућују Продекану за финансије за регулисање неизмирених дуговања у школској 2018/2019. години:
– текст молбе треба навести у формулару бр. 2 у пољу „образложење студента“ и потребно је да студент читко попуни сва остала поља и достави пратећу документације (фотокопије и оригинале на увид) наведену у тачки бр. 6. овог формулара.

Сви потребни формулари налазиће се на пулту преко пута учионице 104.

Напомена – студенти се могу уписати у шк.19/20.г. тек по регулисању свих претходних финансијским задужења према МФ

Термини и просторија за преузимања решених молби биће накнадно истакнути!

2. Пријем молби које се упућују Продекану за наставу обављаће се од четвртка 26.09. до уторка 01.10. у термину од 11 до 14 часова у учионици бр. 33

Молбе које се упућују Продекану за наставу:
– за статус мировања у шк. 18/19.г.: текст молбе треба навести у формулару бр. 1 у пољу „образложење студента“ и потребно је да студент читко попуни сва остала поља и достави пратећу документације (фотокопије и оригинале на увид) наведену на овом формулару.
– за продужен статус студента у шк. 19/20.г.: за ОАС је формулар бр.1оас, за МАС је формулар бр.1мас, а за ДАС је формулар бр.1дас. Уз молбу обавезно предати штампане стране из електронског индекса „почетак“ и „ток студија“, као и индекс на увид.
– за испис – поновни упис у шк. 19/20.г.: текст молбе треба навести у формулару бр. 1а у пољу „образложење студента“ и потребно је да студент читко попуни сва остала поља и достави пратећу документацију наведену под тачком 3. овог формулара.

Сви потребни формулари налазиће се на столу преко пута учионице 33.

Напомена – У случају да студент прилаже молбу и Продекану за наставу и Продекану за финансије, студент мора припремити одвојене молбе. тј. одвојене попуњене одговарајуће формуларе са захтеваним документацијама наведеним у формулару бр. 1., 1оас, 1мас, 1дас, 1а, односно у формулару бр. 2. Обједињенa молбa неће се узимати у разматрање.

Термини и просторија за преузимања решених молби биће накнадно истакнути!

3. Пријем молби које се упућују Комисији за ОАС/МАС за додатни број ЕСПБ у шк. 19/20.г. обављаће се од понедељка 07.10. до среде 09.10. у термину од 11 до 14 часова учионици бр. 33

Молбе које се упућују Комисији за ОАС/МАС је за додатни број ЕСПБ у шк. 19/20.г. Текст ове врсте молбе треба навести у формулару бр. 3 у пољу „образложење студента“ и потребно је да студент читко попуни сва остала поља и достави тражену пратећу документацију.

Сви потребни формулари налазиће се на столу преко пута учионице 33.

Термини и просторија за преузимања решених молби биће накнадно истакнути!

поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.