OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU

Komisija za pripremu referata po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Procesna tehnika, odnosno Komisija za ocenu pristupnog predavanja, u sastavu: dr Srbislav Genić, redovni profesor – predsednik Komisije dr Mirjana Stamenić, vanredni profesor dr Nikola Karličić, docent dr Uroš Milovančević, docent dr Aleksandar Anđelković, vanr. prof., Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, u skladu sa Pravilnikom o izvođenju pristupnog predavanja pri izboru u zvanje nastavnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zakazuje pristupno predavanje dana 03.11.2020. godine, u sali 142 na Mašinskom fakultetu, sa temom „Proračun fluidodinamičkih parametara podova“, sledećim kandidatima: dr Milošu Ivoševiću, mas. inž. maš., sa početkom u 09:00 časova, dr Dejanu Spasiću, diplomiranom inženjeru za industrijsko inženjerstvo – mašinske struke -master, sa početkom… više

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU

Komisija za pripremu referata po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Matematika, odnosno Komisija za ocenu pristupnog predavanja, u sastavu: – dr Miodrag Spalević, redovni profesor – predsednik Komisije – dr Aleksandar Pejčev, vanredni profesor – dr Marija Stanić red. prof., Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu, u skladu sa Pravilnikom o izvođenju pristupnog predavanja pri izboru u zvanje nastavnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zakazuje pristupno predavanje dana 28.10.2020. godine, u sali 514 na Mašinskom fakultetu, sa temom „Realne funkcije više realnih nezavisno promenljivih“, sledećim kandidatima: – dr Radi Mutavdžić Đukić, master matematičaru, sa početkom u 10 časova, – dr Maji Obradović, diplomiranom matematičaru za teorijsku matematiku i primene, sa početkom u 11 časova. više

Stipendije agencije DAAD za odlazak na Nemačke univerzitete

Tokom septembra i oktobra, dok još nije počela nova akademska godina, biće organizovane u skladu sa situacijom, onlajn prezentacije sa fokusom na nove stipendije za 2021. akademsku godinu. Prezentacije će se odvijati preko Zoom platforme i zainteresovani treba da se obrate DAAD Informativnom centru Beograd putem mejla (info@daad.rs) kako bi dobili pristupne podatke. Važni datumi: 23.09.2020. u 11 časova počinje prezentacija „DAAD stipendije za umetnike“ 30.09.2020. u 12 časova nastavlja se sa prezentacijom sa osvrtom na master stipendiju za sve naučne discipline i letnje kurseve jezika, a 07.10.2020. u 12 časova završava se sa prezentacijom u kojoj će se fokusirati na DAAD ponudu za istraživačke stipendije. Više informacija su na sajtu: https://www.daad.rs/sr/2020/09/14/serija-onjaln-prezentacija/ i https://www.facebook.com/DAAD.Srbija/photos/a.390475474043/10158730613079044 više

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU

Komisija za pripremu referata po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Otpornost konstrukcija, odnosno Komisija za ocenu pristupnog predavanja, u sastavu: dr Milorad Milovančević, redovni profesor – predsednik Komisije, dr Nina Anđelić, redovni profesor, dr Vesna Milošević-Mitić, redovni profesor, dr Taško Maneski, red. prof. M.F. u penziji, dr Dragan Ignjatović, red. prof., Rudarsko-geološki fakultet, Beograd, u skladu sa Pravilnikom o izvođenju pristupnog predavanja pri izboru u zvanje nastavnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zakazuje pristupno predavanje kandidatu dr Ani Petrović, mast. inž. maš., dana 17.06.2020. godine, sa početkom u 17:00 časova, u sali 304 na Mašinskom fakultetu, sa temom „Geometrijske karakteristike poprečnog preseka“.   više

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU

Komisija za pripremu referata po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Mehanika, odnosno Komisija za ocenu pristupnog predavanja, u sastavu: dr Radoslav Radulović, docent – predsednik Komisije, dr Aleksandar Obradović, redovni profesor, dr Olivera Jeremić, redovni profesor, dr Zoran Mitrović, redovni profesor, dr Slaviša Šalinić, vanr. prof., Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, u skladu sa Pravilnikom o izvođenju pristupnog predavanja pri izboru u zvanje nastavnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zakazuje pristupno predavanje kandidatu dr Bojanu Jeremiću, mast. inž. maš., dana 02.06.2020. godine, sa početkom u 18:00 časova, u sali 102 na Mašinskom fakultetu, sa temom „Realizacija brahistohronog kretanja neholonomnih mehaničkih sistema“. PRISTUPNO PREDAVANJE za kandidata dr BOJANA JEREMIĆA, mast.… više

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU

Komisija za pripremu referata po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Mehanika, odnosno Komisija za ocenu pristupnog predavanja, u sastavu: dr Radoslav Radulović, docent – predsednik Komisije, dr Aleksandar Obradović, redovni profesor, dr Olivera Jeremić, redovni profesor, dr Zoran Mitrović, redovni profesor, dr Slaviša Šalinić, vanr. prof., Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, u skladu sa Pravilnikom o izvođenju pristupnog predavanja pri izboru u zvanje nastavnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zakazuje pristupno predavanje kandidatu dr Bojanu Jeremiću, mast. inž. maš., dana 20.03.2020. godine, sa početkom u 18:00 časova, u sali 102 na Mašinskom fakultetu, sa temom „Realizacija brahistohronog kretanja neholonomnih mehaničkih sistema“. više

Seminar mašinskog učenja „PSI:ML“

I ovog proleća otvoren je konkurs za učešće u internacionalnoj letnjoj školi mašinskog učenja u Petnici (PSI:ML). Prijave su otvorene do 12. marta na http://psiml.petnica.rs/ Seminar mašinskog učenja „PSI:ML“ (Petnica Summer Institute of Machine Learning) će se ove godine održati po šesti put, a pored studenata tehničkog i matematičkog usmerenja, poziv je otvoren i za studente drugih disciplina koji žele da nauče više o mašinskom učenju. Poznavanje matematike i programiranja se svakako smatra prednošću. Predavači su eksperti u oblasti mašinskog učenja, sa ekstenzivnim iskustvom u industriji i akademiji. Tokom seminara, učesnici će imati prilike da se, kroz intenzivna celodnevna predavanja i radionice upoznaju sa osnovama mašinskog učenja i da unaprede svoje znanje kroz teorijiski i praktični rad. Drugi deo seminara… više

Prezentacija profesora Nikitakosa sa Egejskog univerziteta

Prezentacija profesora Nikitakosa sa Egejskog univerziteta – mogućnosti za saradnju sa Mašinskim fakultetom Prof. dr Nikitas Nikitakos sa Egejskog univerziteta u Grčkoj održaće u petak, 21. februara, u svečanoj sali 211 sa početkom u 11 časova, prezentaciju koja će biti posvećena mogućim oblastima saradnje između naših institucija u domenu: pomorskog inženjerstva, logistike 4.0, aditivnih tehnologija, zgrada sa nultom potrošnjom energije itd. Predviđeno trajanje prezentacije je jedan sat. više

Artificial touch – Predavanje dr Calogero M. Oddo, četvrtak, 6. februar

Gost Mašinskog fakulteta u Beogradu je dr Calogero M. Oddo, profesor na  Sant’Anna School of Advanced Studies (SSSA), rukovodilac laboratorije The Neuro-Robotic Touch Laboratory u okviru instituta The BioRobotics Institute and Department of Excellence in Robotics & A.I. u Italiji.  On će, u četvrtak, 6. februara u 9 časova, u Svečanoj sali 211, održati interesantno predavanje na temu „Veštački dodir: od bioničke nauke i tehnologije ka primeni u kolaborativnoj robotici u Industriji 4.0 (više detalja u priloženom apstraktu). Prof. Oddo je jedan od vodećih svetskih istraživača u oblasti neuro-robotike uključujući implantantske medicinske uređaje, kibernetske proteze i biomehatronske sisteme, veštačku kožu sa taktilnim senzorima, neurofiziologiju ljudskog dodira, taktilne senzore integrisane u bezbedno radno okruženje čoveka i mašine (više detalja u priloženom CV).… više