Конкурс за доделу „НАГРАДЕ ГОРДАНА ЈОКИЋ КАШИКОВИЋ И ДРАГИША КАШИКОВИЋ“

КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ „НАГРАДЕ ГОРДАНА ЈОКИЋ КАШИКОВИЋ И ДРАГИША КАШИКОВИЋ“

Рок за подношење пријава је понедељак, 13. новембр 2017. године.

Материјал доставити у канцеларију декана.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.