Докторска дисертација на увиду јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисетрацији „МОДЕЛИРАЊЕ КИНЕТИКЕ ПРОЦЕСА ПИРОЛИЗЕ МЕШАВИНА ЛИГНИТА СА БИОМАСОМ И ОТПАДОМ“ студента ЗАГОРКЕ БРАТ, маст. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.