Одбрана докторске дисертације

На основу Одлуке декана 1208/1 од 21.08.2023. године заказује се јавна одбрана

докторске дисертације Милана Раковића.

МИЛАН РАКОВИЋ, маст. инж. маш. браниће докторску дисертацију Утицај смицања на коефицијент отпора мехура при двофазном мехурастом струјањуна Машинском факултету у Београду, дана 31.08.2023. године у времену од 10,00 часова у сали 211,  пред Комисијом у саставу: др Милан Лечић, ред. проф., др Владимир Стевановић, ред. проф., др Снежана Милићев, ванр. проф., др Новица Јанковић, доц. и др Душан Продановић, ред. проф., Грађевински факултет Београд.

Београд, 23.08.2023. године

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.