Одбрана докторске дисертације

На основу Одлуке декана 1226/1 од 24.08.2023. године заказује се јавна одбрана

докторске дисертације Жељка Флајса.

ЖЕЉКО ФЛАЈС, дипл. инж. грађ. браниће докторску дисертацију Мерни мехатронички систем за надзор угиба гредних структура праћењем дилатација у основном материјалуна Машинском факултету у Београду, дана 26.09.2023. године у времену од 12,00 часова у сали 514,  пред Комисијом у саставу: др Емил Вег, ванр. проф., ментор, др Бранислав Попконстантиновић, ред. проф., др Александар Седмак, проф. емеритус, др Горан Шиниковић, ред. проф. и др Ксенија Јанковић, научни саветник, Институт за испитивање материјала А.Д.из Београда.

Београд, 28.08.2023. године

Bookmark the permalink.

Comments are closed.