„СТАНдардизација“ – Гостујуће предавање проф. др Станислава Карапетровића

Катедра за индустријско ижењерство је организовала веома интересантно предавање на тему „СТАНдардизација“ и том приликом угостила свог некадашњег студента и данас једног од водећих светских предавача и истраживача у области стандардизације, проф. др Станислава Карапетровића, дипл.инж.маш.

Предавање је најавила је проф. др Весна Спасојевић Бркић, шеф Катедре за индустријско инжжењерство, која је пристутне упознала са његовим богатим научним, истраживачким и стручним радом.

Професор Карапетровић је студентима, на крајње интересантан и динамичан начин, приближио поједине, већини непознате, детаље о стандардима менаџмента. Предавању су присуствовали студенти предмета са основних студија Оптимизација производних процеса и Инжењерски менаџмент и економија и студенти Модула за индустријско инжењерство, а велики број студената је нова сазнања стицао on-line.

Проф. др Карапетровић је представио стандарде кроз три перспективе, и то: развој, организационо увођење и лична примена. С освртом на већи број стандарда менаџмента, који се данас примењују, посебну пажњу је посветио серији стандарда ИСО 10000. Највеће интересовање присутних је привукао стандард ИСО 10001, који дефинише кодексе вођења потребне за задовољство корисника. С обзиром на чињеницу да је вођа радне групе за ревизију овог стандарда, др Карапетровић је студентима, из личне перспективе и на основу сопственог вишедеценијског искуства, објаснио саме процедуре и начин израде и ревизије стандарда, што је студентима било посебно интересантно, с обзиром на то да се већина њих до сада није сусрела са сличним детаљима.

Др Станислав Карапетровић предаје предмете у области Индустријског инжењерства на свим нивоима студија на  Техничком факултету Универзитета Алберте у Едмонтону, Канада. Од своје 33. године је редовни професор. Дипломирао је на Катедри за Индустријско инжењерство Машинског факултета у Београду, а магистрирао и докторирао на Универзитету Манитобе у Винипегу, Канада. Поље његовог истраживачког рада углавном припада области менаџмента квалитетом, са акцентом на аудит и интеграцију стандардизованих менаџмент система, у оквиру чега је објавио велики број радова високе цитираности и одржао велики број предавања по позиву. Био је сазивач групе   ISO/TC176/TG – Portfolio Management и вођа пројекта радне групе ISO/TC176/SC3/WG18 за ревизију стандарда ISO 10001, ISO 10002, ISO 10003 i ISO 10004 и експерт у ISO/TMBG/JTCG-TF5 за ревизију приручника „Integrated Use of Management System Standards“.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.