ПКС: Награде за најбоље докторске дисертације у 2020/2021. – КОНКУРС

Привредна комора Србије у 2022. години додељује 10 награда за најбоље докторске дисертације са темама у области привреде, одбрањене у току 2020/2021. године, у периоду од 1. октобра 2020. до 30. септембра 2021. године.

Награде за најбоље докторске дисертације додељују се за радове са оригиналним научним доприносима од изузетног значаја у одређеној научној области, а са директним или потенцијалним доприносом развоју привреде, академске и шире друштвене зајединице на територији Републике Србије.

Предлоге за награде подноси факултет и потписује их декан факултета предложеног кандидата. Иницијативу за подношење предлога факултету може поднети институт, предузеће, друге организације и појединци на основу Јавног позива који је објављен у дневном листу „Политика“ од 15.06.2022. године и доступан je и на сајту: www.pks.rs и www.beograd.pks.rs.

Пријаве на конкурс потребно је доставити најкаснје до 15. септембра 2022. године.

Предлози се достављају у штампаном облику са следећим обавезним прилозима:

  1. попуњен образац Подаци о кандидату/кандидатима за годишњу награду ПКС за школску 2020/2021. годину (образац можете преузети овде),
  2. допис декана,
  3. мишљење ментора, чланова комисије или стручних и научних организација и института о могућности примене предложеног рада у привреди,
  4. детаљно образложење са разрадом могуће примене предложеног рада у привреди,
  5. процена могућих ефеката коришћења предложеног рада у привреди,
  6. мишљење привредног друштва које је заинтересовано за примену резултата предложеног рада и радно ангажовање аутора или друге облике подстицаја аутора за даљи рад у тој области.

Радове и предлоге доставити на адресу:

Привредна комора Србије – Привредна комора Београда,

–  За награду Коморе –

Кнеза Милоша 12 (канцеларија 206), 11000 Београд

Некомплетни предлози неће бити узети у разматрање.

Додатне информације и обавештења можете добити путем електронске поште: naucni.radovi@pks.rs

Bookmark the permalink.

Comments are closed.