Докторска дисертација на увиду јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

КВАЛИТАТИВНА ИДЕНТИФИКАЦИЈА ГАСОВИТИХ ПРОДУКАТА ТЕРМОХЕМИЈСКЕ КОНВЕРЗИЈЕ БИОМАСЕ ПРИМЕНОМ СИМУЛТАНЕ ТЕРМАЛНЕ АНАЛИЗЕ И МАСЕНЕ СПЕКТРОМЕТРИЈЕ“ докторанда  МИЛОША РАДОЈЕВИЋА, маст. инж. маш.

налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

 Београд,  21.05.2021. год.

поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.