Беспилотне летелице у служби прецизне пољопривреде и већих приноса

Извиђање усева помоћу беспилотне летелице опремљене адекватним камерама примењује се у оквиру прецизне пољопривреде као једна од метода даљинске детекције и анализе пољопривредних производних парцела и усева на њима. Током извиђања поља, усеви се снимају мултиспектралном камером. Циљ је откривање и мапирање кондиције и стреса биљака, односно, локацијски специфичног садржаја азота у зеленим деловима биљака.

Азот је веома покретљив и нестабилан макроелемент у земљишту, али је и најнеопходнији нутритив за правилан развој ратарских усева. Правилним мапирањем азота широм парцеле добија се добра основа за истовремено или накнадно третирање усева промењивом нормом ђубрива или пестицида. Крајњи циљ је да се избегне униформна дистрибуција наведених пољопривредих инпута те да се омогућеном оптималном расподелом изједначи принос широм парцеле и повећа профитабилност производње.

Студенти курса Пољопривредне машине и опрема извиђали су усеве пшенице и јечма на огледној парцели у атару села Црепаја, надомак Београда. Том приликом користили су професионални беспилотни систем за анализу стања усева у реалном времену. Систем се састоји од летелице Parrot Bluegrass oпремљенe мултиспектралном камером Seqouia и одговарајућом видео камером и део је опреме APS LAB – Лабораторије за прецизну пољопривреду при Катедри за Пољопривредно машинство.

Студенти су били у прилици, не само да управљају летелицом, него и да формирају аутономне мисије летелице током којих се обавља спектрометријско снимање поља са усевима.

На основу добијених слика и њиховим процесуирањем одговарајућим рачунарским алатима формирају се, најпре дигитални ортофото, а затим и мапе различитих вегетационих индекса којима се сугерише локацијска специфичност парцеле и усева. Следећи корак је зонирање производне парцеле. На крају се формира тзв. прескрипциона мапа којом се прописује вредност промењиве норме за сваку новонасталу зону парцеле појединачно.

Неколицини студената ово је била добра припрема за предстојећи испит и стицање сертификата за управљање беспилотним летелицама у Директорату цивилног ваздухопловства. Од следеће школске године извиђање беспилотном летелицом биће један од обавезних исхода курса, чиме ће студенти Пољопривредног машинства на практичан и примењив начин бити укључивани у промоцију и реализацију Пољопривреде 4.0 у домену биотехничких система и прецизне пољопривреде у Србији.

(Извор: Катедра за пољопривредно машинство)

поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.