ИТ у машинству – Нови студијски програм на Машинском факултету

Машински факултет Универзитета у Београду акредитовао је нови студијски програм -Информационе технологије у машинству,  на основним академским студијама. Упис прве генерације студената очекује се већ у школској 2019/2020. години. У прву годину биће уписано укупно 60 бруцоша, 20 на терет буџета РС и 40 у статусу самофинасирајућих студената. Студијски програм ИТ у машинству траје три године и носи  180 ЕСПБ бодова.

Студијски програм Информационе технологије у машинству представља наставак вишедеценијског „праћења“ савремених и сопствених истраживања Машинског факултета и њиховог имплементирања у драгоцену понуду врхунског високог државног образовања за потребе савремених високотехнолошких компанија.

Продекан за наставу Машинског факултета, проф. др Љубодраг Тановић рекао је да један од основних циљева увођења новог студијског програма да студентима обезбеди квалитетно опште и професионално образовање из домена информационих технологија, као и стицање знања из области рачунарских технологија неопходним за машинско инжењерство Индустрије 4.0.

„Идеја је да се на основним академским студијама, на квалитативно другачијем приступу унапреди целокупни наставни процес како би будући инжењери стекли све неопходне компетенције које доноси убрзани технолошки развој у свету“, истакао је проф. Тановић. То, поред наведног подразумева и подстицање критичког и самокртичког мишљења у  приступу и решавању инжењерских проблема, као и оспособљавање студената за тимски рад и рад у области мулти и интердисциплинарних наука.

Оно што је, према његовим речима, посебно важно, нови студијски програм будућим инжењерима машинства треба да омогући разумевање савремених кретања у области информационих технологија и код њих развије свет о неопходности перманентног образовања и континуиране надоградње стечених знања.

„Улагање у образовање, односно, у обезбеђивање одговарајућег људског капитала који уме да се прилагоди измењеним околностима, у развијеним земљама Европе има карактер инвестиционог улагања. Самим тим,  политика образовања није само политика креирања људског капитала, већ је део укупне развојне политике друштва базиране на економији знања“, истакао је проф. Тановић.

Према његовим речима, наука и технологија су главни генератори интелектуалног капитала и без њих није могућ развој једне земље. То потврђује и чињеница да су као главни показатељи раста једне економије прпозната два утицаја – опсег расположивих производа и количина знања расположивог за истраживање и развој.  Међутим, наставио је, данас смо суочени са све већим јазом између развијених и неразвијених земаља, а једна од последица је и то да се више од 95% светског истраживања и развоја реализује у индустријски развијеним земљама, базираним на знању.

„Машински факултет Универзитета у Београду је од свог настанка био носилац увођења нових савремених технологија и знања у процес образовања машинских инжењера, што чини и сада увођењем новог студијског програма Информационе технологије у машинству. Технологија је данас алат у служби информације, а информација је знање, моћ и богатство. Овладавањем и применом, информационе технологије ће имати кључну улогу у еволирању нашег друштва у информационо друштво у којем ће кључну улоги имати и инжењери машинства“, закључио је на крају проф. Тановић.

(Извор: Машински факултет)

поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.