Шести јавни позив за укључивање младих истраживача

Обавештавамо вас да је Министарство науке, технолошког развоја и иновација расписало Шести позив за укључивање талентованих младих истраживача – студената докторских студија у научноистраживачки рад НИО. Кроз овај позив предвиђено је да се укључи до 300 младих истраживача. Рок за подношење пријава је 17. јануар 2023. године. С обзиром да се прво наредно ННВ одржава 19.1.2023. год., уколико имате кандидате који би се пријавили на Јавни позив, а нису изабрани у звање истраживач приправник, потребно је да поднесу захтев за избор у истраживачко звање – истраживач приправник, канцеларији за НИД како бисмо благовремено припремили Сагласност декана о пријему у радни однос, као и Потврду да је покренут поступак за избор у истраживачко звање. Такође вас обавештавамо да су кандидати у… опширније…

Renewable energy sources: Small hydropower plants from the hydromechanical engineering perspective

The current energy crisis confirmed the views of the expert public that the world cannot rely only on fossil fuels and encouraged the leading industrial countries to accelerate the process of energy transition towards „sustainable energy sources“. It is all about ecologically clean energy, the production of which pollutes the environment the least, whose supplies are not limited, and which ensures energy independence for countries. In addition to solar, wind, geothermal and biomass energy, the most dominant renewable source in the world is certainly hydroenergy. In recent years, the issue of building small hydroelectric power plants (SHPPs) has been brought up again. However, this question has divided both the expert and the general public, not only regarding the impact of… опширније…