Шести јавни позив за укључивање младих истраживача

Обавештавамо вас да је Министарство науке, технолошког развоја и иновација расписало Шести позив за укључивање талентованих младих истраживача – студената докторских студија у научноистраживачки рад НИО.

Кроз овај позив предвиђено је да се укључи до 300 младих истраживача.

Рок за подношење пријава је 17. јануар 2023. године.

С обзиром да се прво наредно ННВ одржава 19.1.2023. год., уколико имате кандидате који би се пријавили на Јавни позив, а нису изабрани у звање истраживач приправник, потребно је да поднесу захтев за избор у истраживачко звање – истраживач приправник, канцеларији за НИД како бисмо благовремено припремили Сагласност декана о пријему у радни однос, као и Потврду да је покренут поступак за избор у истраживачко звање.

Такође вас обавештавамо да су кандидати у обавези да у поднетом захтеву наведу и назив потпројекта на којем ће бити ангажовани уколико буду укључени у пројекат.

За све додатне информације, канцеларија за НИД стоји вам на располагању.

Текст Позива и пријаве могу преузети са сајта Министарства www.nitra.gov.rs .

Bookmark the permalink.

Comments are closed.