Obaveštenje za studente prve godine OAS o početku i načinu izvođenja uvodnih predavanja

Obaveštavaju se studenti prve godine Osnovnih akademskih studija upisani u školsku 2021/22. godinu da će uvodna predavanja iz predmeta Matematika i Fizika biti realizovana u periodu od 21. do 25. septembra. Uvodna predavanja izvodiće se onlajn i to:   – Uvodna predavanja iz predmeta Matematike: 21, 22, 24. i 25. septembra 2021. godine. – Uvodna predavanja iz Fizike: 23. septembra 2021. godine. Instrukcije za pristup onlajn nastavi iz matematike i fizike, objaviće katedre koje izvode uvodna predavanja iz tih predmeta. više

Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Doktorske disertacije i referati Komisije o urađenim doktorskim disertacijama   „PERFORMANSE VAZDUŠNIH HLADNJAKA SA RASPRŠIVANJEM VODE (THE PERFORMANCES OF AIR COOLED HEAT EXCHANGER WITH WATER SPRAYING)“ doktoranda  MILENE OTOVIĆ, dipl. inž. maš. „UTICAJ OBLIKA PROFILA I UHODAVANJA ZUBACA NA POVRŠINSKU NOSIVOST CILINDRIČNIH ZUPČASTIH PAROVA“ doktoranda  ALEKSANDRA DIMIĆA, mast. inž. maš. nalaze se u Biblioteci Mašinskog fakulteta na uvidu javnosti 30 dana.   Beograd,  17.09.2021. god. više