Godišnja dodela sertifikata Saveza studenata Mašinskog fakulteta

Studentima Mašinskog fakulteta u Beogradu koji su u protekloj školskoj godini aktivno učestvovali u studentskim projektima „Student mentor“, „Grupno spremanje ispita“ i „Kursevi stranih jezika“, svečano su uručeni sertifikati Saveza studenata Mašinskog fakulteta za uspešno angažovanje na realizaciji ovih projekata. Ova simbolična priznanja, kolegama su uručili Nikola Jokić, predsednik Saveza studenata MF i Aleksa Ostojić, predsednik Studentskog parlamenta MF.   Studente su pozdravili prof. dr Radivoje Mitrović, aktuelni dekan Mašinskog fakulteta i  prof. dr Vladimir Popović, novoizabrani dekan MF, koji će dužnost preuzeti 1. oktobra.  Oni su podržali aktivnosti studentskih organizacija MF usmerene na poboljšanje kvaliteta nastavnog procesa i poželeli im uspeh u daljem radu. Dodeli sertifikata prisustvovali su i aktuelni prodekani Mašinskog fakulteta za nastavu i finansije, prof. dr… više

Doktorska disertacija na uvidu javnosti

O B A V E Š T E NJ E                                                                                                               Doktorska disertacija i referat Komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji „ANALIZA OTKAZA VUČNIH UREĐAJA ŽELEZNIČKIH VOZILA KAO FAKTOR BEZBEDNOSTI I RIZIKA OD RASKINUĆA VOZA“ doktoranda  mr MARIJE VUKŠIĆ POPOVIĆ, dipl. inž. maš. nalaze se u Biblioteci Mašinskog fakulteta na uvidu javnosti 30 dana. Beograd,  18.06.2021. god. više