Prijava ispita za Julski ispitni rok

Prema Kalendaru nastave i ispita, prijava ispita u julskom ispitnom roku školske 2020/2021. godine, obaviće se u periodu 13.06.- 14.06.2021. godine. Skreće se pažnja studentima da neće moći da pristupe prijavi ispita u sledećim slučajevima: Nisu upisani u šk. 2020/2021 godinu; Nepotpisane Izjave o finansijskom zaduženju za tekuću školsku godinu; Kašnjenja u plaćanju rata školarine. Informacije o ratama, datumima dospeća i ukupnom stanju duga, student može da prati na svom studentskom servisu. U slučaju bilo kakvog neslaganja, student može da se obratiti službenicima na šalterima Službe za studentske poslove. Treba imati u vidu da je potrebno do 48 časova za obradu uplata, pa to uzmite u obzir i vaše uplate obavite na vreme. Julski ispitni rok prema Kalendaru nastave počinje… više

Upis u prvu godinu akreditovanih Osnovnih akademskih studija šk.2021/2022.

  Studijski program – INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U MAŠINSTVU: Broj studenata na teret budžeta Republike Srbije ……. 20 Broj studenta koji sami plaćaju školarinu …………….. 40 PRIJEMNI ISPIT iz predmeta Matematika obaviće se 30. juna 2021. godine.   Studijski program – MAŠINSKO INŽENJERSTVO: Broj studenata na teret budžeta Republike Srbije …….. 520 Broj studenata koji sami plaćaju školarinu ……………. 100 PRIJEMNI ISPIT iz predmeta Matematika obaviće se 1. jula 2021. godine.   Primere testova sa ranijih prijemnih ispita možete videti na: http://testovi.mas.bg.ac.rs/ Sve informacije o OBAVEZNOJ elektronskoj predprijavi i prijavljivanju nalaze se na: https://www.mas.bg.ac.rs/upis/start INFORMATOR 2021 u prodaji (Skriptarnica fakulteta) od 7. juna 2021. godine. više