Međunarodna mobilnost studenata u okviru programa Erazmus+

Podsećamo da su u okviru programa Erazmus+ još uvek otvoreni pozivi za stipendiranu kreditnu mobilnost studenata Mašinskog fakulteta na sva tri stepena studija. Reč je o razmenama se sledećih sedam partnerskih univerziteta: Tehnički univerzitet u Beču (Austrija), Politehnički univerzitet u Madridu (Španija), Univerzitet u Korunji (Španija), Univerzitet u Mesini (Italija), Nacionalni vojni univerzitet „Vasil Levski“ u Velikom Trnovu (Bugarska), Univerzitet Manouba (Tunis) i Univerzitet u Podgorici (Crna Gora). Mobilnosti će se obaviti u jesenjem semestru naredne akademske godine, koji počinje 1. oktobra 2021. Treba voditi računa o rokovima za prijavljivanje koji uskoro ističu. Više detalja o samom programu, uslovima i rokovima može se naći na sajtu: https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/open-calls Zainteresovani studenti se za detaljnije informacije mogu obratiti prodekanu za međunarodnu saradnju putem… više