Проф. др Владимир Поповић предложен за новог декана МФ

Наставно-научно веће Машинског факултета у Београду, већином гласова подржало је предлог Катедре за моторна возила да проф. др Владимир Поповић буде изабран за новог декана МФ у наредном мандатном периоду од три године ( од 1. октобра 2021. до 30. септембра 2024. године). Чланови Наставно-научног већа Машинског факултета су тајним гласањем бирали између двојице кандидата, професора, Владимира Поповића и Александра Симоновића, а предлог да проф. Поповић буде изабран за новог декана добио је већину гласова већ у првом кругу. Према процедури, предлог Наставно-научног већа да проф. Поповић буде изабран за новог декана, наредних дана биће упућен Савету Машинског факултета, који ће тајним гласањем донети коначну одлуку. БИОГРАФИЈА ПРОФ. ДР ВЛАДИМИРА ПОПОВИЋА више