Конкурс за доделу награда Задужбине Ђоке Влајковића

Расписан је Конкурс за доделу награда Задужбине Ђоке Влајковића за најбољи научни рад младих научних радника Универзитета у Београду. Више о овом конкурсу можете погледати у прилогу. Прилог: Конкурс и Пријава више

Стипендије Владе Румуније за академску 2021/2022. годину

Влада Румуније објавила је конкурс за доделу стипендија студентима основних, мастер и докторских студија. Рок за пријављивање: 16. март 2021. године. Настава основних и мастер студија одвија се искључиво на румунском језику, а настава докторских студија на румунском језику или на страном језику који је у понуди на факултету. За кандидате који не говоре румунски језик, обезбеђено је учење румунског језика у трајању од годину дана пре почетка студија. Пријавне формуларе као и пратећу документацију послати на адресу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 22-26, 11000 Београд, 6. спрат, крило Ц, канцеларија 24 – са назнаком „За стипендије Владе Румуније за 2021/2022. годину“. Контакт мејл адреса у Министарству просвете, науке и технолошког развоја:  jelena.pazun@mpn.gov.rs. Текст конкурса Пријавни формулар Пропозиције… више

Стипендиране студије у НР Кини у академској 2021/2022. години

Отворен је позив Владе Народне Републике Кине за стипендирано студирање на свим нивоима студија на високошколским установама у Кини у академској 2021/2022. години, на који се могу пријавити и кандидати из Србије. Рок за пријаве је до 10. Фебруара 2021. године. Све информације о овом програму стипендирања и студијским програмима доступне су на сајту Campuschina. Пријављивање се врши онлајн путем сајта програма, као и обавезним слањем целокупне документације на адресу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја , Немањина 22-26, Сектор за високо образовање, крило Ц, 6. спрат, канцеларија бр. 24 са назнаком: За конкурс „Стипендије Владе НР Кине за академску 2021/2022. годину“ Текст конкурса Пропозиције конкурса Инструкције за онлајн пријављивање Медицински формулар више