Обавештење за студенте

Влада Републике Србије на предлог Министарства просвете, науке и технолошког развоја донела на седници одржаној 8. октобра 2020 Закључак 05 број: 401-7821/2020 којим се сагласила да се у школској 2020/2021. години на студијским програмима на којима се, на основу рангирања студената спроведеног у складу са законом и општим актом високошколске установе, не попуни укупан број расположивих буџетских места, из буџета финансирају и студенти који се рангирају до укупног броја студената чије су студије финансиране из буџета у школској 2019/2020. години на тим студијским програмима. С обзиром на наведено, обавештавамо вас о следећем: – на студијском програму ОАС Машинско инжењерство није попуњено на трећој години – 18 ( осамнаест) расположивих места која се финансирају из буџета. На осталим студијским програмима и… више