Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији «ИНТЕРОПЕРАТИВНИ МОДЕЛ ОБЕЗБЕЂЕЊА ГЕОМЕТРИЈЕ ВОЗИЛА» докторанда ЖИВОРАДA БЕЛИЋA, маст. инж. маш. налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана. више