Uručivanje nagrada studentima povodom Dana fakulteta

Obaveštavaju se studenti koji su u školske 2019/20. g. položili sve ispite i ostvarili prosečnu ocenu 9 i više, nagrađeni povodom Dana fakulteta, da mogu podići nagradu u navedenim terminima i pri tome moraju sa sobom poneti indeks: Student OAS – 1 godina u šk.19/20.g. – petak 30.10.2020.g. u 13:00 časova u kabinetu 105; Student OAS – 2 godina u šk. 19/20.g. – petak 30.10.2020.g. u 13.30 časova u kabinetu 105; Student OAS – 3 godina u šk. 19/20.g. – petak 30.10.2020.g. u 14:00 časova u kabinetu 105; Student MAS – 1 godina u šk. 19/20.g. – petak 30.10.2020.g. u 14:30 časova u kabinetu 105; Student MAS – 2 godina u šk. 19/20.g. – petak 30.10.2020.g. u 15:00 časova u… više