Обавештење и упозорење студентима

Обавештавају се студенти свих нивоа студија (ОАС, МАС и ДАС) да морају бити уписани у школску 2019/2020. годину. Уколико то не ураде, на основу Закона о високом образовању, члан 109. ЗВО, ГУБЕ СТАТУС СТУДЕНТА.
Престанак статуса студента Члан 109. ЗВО Статус студента престаје у случају:
1) исписивања са студија;
2) завршетка студија;
3) неуписивања школске године;
4) кад не заврши студије до истека рока који се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма, осим у случају студија уз рад;
5) изрицања дисциплинске мере искључења са студија на високошколској установи.

Студент који студира уз рад, студент са инвалидитетом, студент који је уписан на студије по афирмативној мери и студент који има статус категорисаног врхунског спортисте задржава статус студента до истека рока који се одређује у троструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма. Студенту се, на лични захтев, може продужити рок за завршетак студија, у складу са општим актом високошколске установе.
Упис студената који обнављају годину и који уписују више године студија на ОАС, као и студената који обнављају годину и који уписују другу годину студија на МАС, завршава се у недељу 06.10.2019.године.
Служба за студентске послове радиће у суботу 05.10.2019.г. и недељу 06.10.2019.г. у времену од 9:00 до 15:00 часова.

поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.