IT in Mechanical Engineering – A new study programme at the Faculty of Mechanical Engineering

Faculty of Mechanical Engineering of the University of Belgrade has accredited a new study programme at the level of Bachelor studies entitled Information Technologies in Mechanical Engineering. The first generation of students will be enrolled in the school year 2019/2020. A total of 60 first-year students will be enrolled in the first year, 20 of them financed from the state budget and 40 as the tuition-paying students. The study programme Information Technologies in Mechanical Engineering lasts for three years and carries 180 ECTS points. The study programme IT in Mechanical Engineering is a continuation of the decade-long keeping up with the trends of contemporary and own research of the Faculty of Mechanical Engineering and its implementation in high quality state-of-the-art… више

The successful completion of the High-Tech Knowledge Week

According to the opinion of both its organisers and participants, the recently completed High-Tech Knowledge Week was very successful. During this event, at the beginning of June, two important international conferences were held at the Faculty of Mechanical Engineering in Belgrade: The 4th International Conference on the Industry 4.0 model for Advanced Manufacturing – AMP I4.0 2019, and The 12th International Conference on Measurement and Quality Control – Cyber Physical Issue – IMEKO TC 14. A total of 218 domestic and international experts participated at both conferences. The best-known names among them certainly include Professor Laszlo Monostori from the Technical University of Budapest, who is the world’s leading researcher of cyber-physical product manufacturing and the President of the International Academy… више

Научно-стручни скуп: Наука и привреда заједно у развојним пројектима, 17. јун у 13 часова  

„Укљчивање Србије у Четврту индустријску револуцију, кроз упошљавање домаће електромашиноградње и ангажовање академске заједнице на будућим развојним пројектима“ назив је научно-стручног скупа који ће бити одржан у понедељак, 17. јуна 2019.године, на Машинском факултету Београду са почетком у 13 часова у Свечаној сали 211/II. Скуп организују Пословно удружење „Електромашиноградња“, Фондација „Никола Тесла“, Машински факултет Београд, Електротехнички факултет Београд и Факултет инжењериских наука Крагујевац,  уз подршку Привредне коморе Србије и Академије инжењерских наука Србије. Основни циљ скупа је да укаже да домаћа електромашиноградња има потребне потенцијале и могућности да,  у сарадњи са научном заједницом и уз подршку Привредне коморе Србије, учествује на реализацији много већег броја предметних пројеката, него што је то случај до сада. На скупу ће бити представљен Каталог… више