Научно-стручни скуп: Наука и привреда заједно у развојним пројектима, 17. јун у 13 часова  

Укљчивање Србије у Четврту индустријску револуцију, кроз упошљавање домаће електромашиноградње и ангажовање академске заједнице на будућим развојним пројектима“ назив је научно-стручног скупа који ће бити одржан у понедељак, 17. јуна 2019.године, на Машинском факултету Београду са почетком у 13 часова у Свечаној сали 211/II.

Скуп организују Пословно удружење „Електромашиноградња“, Фондација „Никола Тесла“, Машински факултет Београд, Електротехнички факултет Београд и Факултет инжењериских наука Крагујевац,  уз подршку Привредне коморе Србије и Академије инжењерских наука Србије.

Основни циљ скупа је да укаже да домаћа електромашиноградња има потребне потенцијале и могућности да,  у сарадњи са научном заједницом и уз подршку Привредне коморе Србије, учествује на реализацији много већег броја предметних пројеката, него што је то случај до сада.

На скупу ће бити представљен Каталог пројеката за период од 2019. до 2023. године, а организатори очекују да ће академска заједница поздравити и подржати иницијативу да домаћи конзорцијуми и фирме буду носиоци уговора или бар, равноправни партнери страним компанијама, а никако подизвођачи.

Следећи корак је дефинисање и усаглашавање предлога мера са Привредном комором Србије. Предлог ће бити упућен ресорним министарствима у Влади РС, од којих се очекује да обезбеде  регулаторни оквир који ће заштити домаће конзорцијуме и фирме у процесу јавних набавки. Односно, омогућити да у њиховој реализацији, по обиму и вредности учествују најмање 60%, а у случају пројеката који се финансирају из домаћих извора, и знајачно више.

Домаћа електромашиноградња директно и индиректно може да упосли осам до десет хиљада радника свих профила и степена образовања, што подразумева и запошљавање младих образованих кадрова.

Када посао раде домаће фирме, сви порези и доприноси се враћају у Буџет Србије, а предузећа су у могућности да улажу у сопствени развој. Када су упшљене као подизвођачи, средства се преливају у профит страних компанија, уместо да буду уложена у здравство, образовање, кулутру и сл.

поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.