Prijava za imunizaciju protiv COVID-19

Vlada Republike Srbije, Kabinet predsednika Vlade je dostavio Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obaveštenje da svi zaposleni iz ustanova i institucija koje su u nadležnosti Ministarstva, a koji su zainteresovani za imunizaciju protiv COVID-19, prijavu treba da učine popunjavanjem upitnika na portalu eUprava (www.euprava.gov.rs). Prilog: Dopis više

Procedura upisa studenata u više godine studija

Procedura upisa studenata u više godine studija data je u prilogu. Procedura upisa (PDF) i prateća dokumenta: Molba prodekanu za nastavu za status mirovanja (PDF) Molba prodekanu za nastavu za produžen status OAS (PDF) MAS (PDF) DAS (PDF) Molba prodekanu za nastavu ispis – ponovni upis (PDF) Molba prodekanu za finansije (PDF) Molba komisiji za dodatni broj EPSB (PDF) više

Doktorska disertacija na uvidu javnosti

Doktorska disertacija i referat Komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji „ANALIZA VEKA POD ZAMOROM OŠTEĆENOG OKOVA VEZE KRILO-TRUP LAKE LETELICE (FATIGUE LIFE ANALYSIS OF DAMAGED LIGHT AIRCRAFT WING-FUSELAGE FITTING)“ doktoranda  ABDUSSALAM YOUSSEF SOLOB, mast. inž. maš. nalaze se u Biblioteci Mašinskog fakulteta na uvidu javnosti 30 dana. Beograd,  21.06.2021. god. više

Doktorska disertacija na uvidu javnosti

Doktorska disertacija i referat Komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji „PROJEKTOVANJE SAVREMENIH SISTEMA UPRAVLJANJA ROBOTA PRIMENOM RAZVOJNIH PROGRAMABILNIH SISTEMA I SAVREMENE TEORIJE RAČUNA NECELOG REDA“ doktoranda  BOŠKA CVETKOVIĆA, dipl. inž. maš. nalaze se u Biblioteci Mašinskog fakulteta na uvidu javnosti 30 dana. Beograd,  21.06.2021. god. više

IN MEMORIAM: Prof. dr Slavko Krajcar

Cenjeni zagrebački naučnik i stručnjak u oblasti elektroenergetike na prostoru bivše Jugoslavije, prof. dr Slavko Krajcar preminuo je u petak, 18. juna, u 71. godini života. Prof. Krajcar je ceo svoj radni vek proveo na Fakultetu elektrotehničke i računarstva Univerziteta u Zagrebu, gde je od 1988. do 2002. godine obavljao dužnost dekana, a od 2002. do 2006. godine bio je rukovodilac Zavoda za visoki nappon i energetiku na matičnom fakultetu. Učestvovao je na mnogobrojnim nacionalnim i međunarodnim projektima, bio član renomiranih stručnih udruženja, autor i predavač na naučnim, stručnim i poslovnim skupovima. Više od 20 godina uspešno je sarađivao sa kolegama na Univerzitetu u Beogradu. O tome najbolje govori i zajedničko učešće na brojnim projektima koje je finansirala norveška vlada.… više

Godišnja dodela sertifikata Saveza studenata Mašinskog fakulteta

Studentima Mašinskog fakulteta u Beogradu koji su u protekloj školskoj godini aktivno učestvovali u studentskim projektima „Student mentor“, „Grupno spremanje ispita“ i „Kursevi stranih jezika“, svečano su uručeni sertifikati Saveza studenata Mašinskog fakulteta za uspešno angažovanje na realizaciji ovih projekata. Ova simbolična priznanja, kolegama su uručili Nikola Jokić, predsednik Saveza studenata MF i Aleksa Ostojić, predsednik Studentskog parlamenta MF.   Studente su pozdravili prof. dr Radivoje Mitrović, aktuelni dekan Mašinskog fakulteta i  prof. dr Vladimir Popović, novoizabrani dekan MF, koji će dužnost preuzeti 1. oktobra.  Oni su podržali aktivnosti studentskih organizacija MF usmerene na poboljšanje kvaliteta nastavnog procesa i poželeli im uspeh u daljem radu. Dodeli sertifikata prisustvovali su i aktuelni prodekani Mašinskog fakulteta za nastavu i finansije, prof. dr… više

Doktorska disertacija na uvidu javnosti

O B A V E Š T E NJ E                                                                                                               Doktorska disertacija i referat Komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji „ANALIZA OTKAZA VUČNIH UREĐAJA ŽELEZNIČKIH VOZILA KAO FAKTOR BEZBEDNOSTI I RIZIKA OD RASKINUĆA VOZA“ doktoranda  mr MARIJE VUKŠIĆ POPOVIĆ, dipl. inž. maš. nalaze se u Biblioteci Mašinskog fakulteta na uvidu javnosti 30 dana. Beograd,  18.06.2021. god. više

Novi naslov u biblioteci: Carbon Dioxide Emission Management in Power Generation

Biblioteka Mašinskog fakulteta bogatija je za jedno veoma vredno delo, knjigu pod nazivom „Carbon Dioxide Emission Management in Power Generation“. Autori knjige su prof. dr Lars O. Nord i prof. dr Olav Boland sa Norveškog univerziteta za nauku i tehnologiju ( NTNU) u Trondhajmu, izdavač Kindle. Knjiga je poklon prof. dr Nataše Đurić Nord, koja je diplomirala i magistrirala na Mašinskom fakultetu u Beogradu, a doktorirala na NTNU, gde je nastavila svoju profesionalnu karijeru. Karatak prikaz knjige, kao i informacije o autorima možete pogledati OVDE. više

U PRAVI ČAS sa… direktorom kompanije Majkrosoft u Srbiji

Pozivaju se studenti Univerziteta u Beogradu na onlajn događaj, u sklopu novog programa pod nazivom „U pravi čas sa…“ u organizaciji Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata. Ovog puta Centar će u utorak, 22. juna u 14 časova  ugostiti direktora kompanije Majkrosoft u Srbiji, gospodina Milana Gospića, alumnistu Univerziteta u Beogradu. Po obrazovanju diplomirani inženjer telekomunikacija, Milan Gospić ima više od 20 godina iskustva u radu u internacionalnim kompanijama i preko deceniju uspešnog rada na predvođenju međunarodnih timova. Kao direktor za Srbiju,  zadužen je za strateški razvoj kompanije i blisku saradnju sa domaćim klijentima i partnerima, i odgovoran je za podršku digitalnoj transformaciji u zemlji, koja je prioritet kompanije Microsoft na lokalnom tržištu. Gospodin Gospić će govoriti studentima o… više