Prijava za imunizaciju protiv COVID-19

Vlada Republike Srbije, Kabinet predsednika Vlade je dostavio Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obaveštenje da svi zaposleni iz ustanova i institucija koje su u nadležnosti Ministarstva, a koji su zainteresovani za imunizaciju protiv COVID-19, prijavu treba da učine popunjavanjem upitnika na portalu eUprava (www.euprava.gov.rs). Prilog: Dopis više

Procedura upisa studenata u više godine studija

Procedura upisa studenata u više godine studija data je u prilogu. Procedura upisa (PDF) i prateća dokumenta: Molba prodekanu za nastavu za status mirovanja (PDF) Molba prodekanu za nastavu za produžen status OAS (PDF) MAS (PDF) DAS (PDF) Molba prodekanu za nastavu ispis – ponovni upis (PDF) Molba prodekanu za finansije (PDF) Molba komisiji za dodatni broj EPSB (PDF) više

Doktorska disertacija na uvid javnosti

Doktorska disertacija i referat Komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji „Primena parametara mehanike loma na procenu preostalog veka zavarenih cevi u uslovima zamornog opterećenja“ “Application of fracture mechanics parameters to residual life assessment of welded pipes exploitation under fatigue loading“ doktoranda Radzeya Zaidi, dipl. inž. maš. nalaze se u Biblioteci Mašinskog fakulteta na uvidu javnosti 30 dana. više

Stipendije za učenje nemačkog jezika na bavarskim univerzitetima

Bavarski akademski centar za Centralnu, Istočnu i Jugoistočnu Evropu (BAYHOST) objavio je poziv namenjen studentima svih fakulteta, kao i mladim nastavnicima, koji žele da unaprede svoje znanje nemačkog jezika. Bavarska tradicionalno organizuje letnje kurseve nemačkog jezika na tamošnjim univerzitetima i nudi stipendije koje obuhvataju troškove kursa, smeštaja i ishrane. Studenti treba da imaju srednji nivo znanja nemačkog jezika (najmanje B1) i završena bar dva semestra studija. Rok za prijavljivanje je 23. mart 2021. godine, a više detalja može se naći na veb strani i Fejsbuk profilu BAYHOST-a. više

Međunarodni program master studija iz brodogradnje i srodnih oblasti

Univerziteti u Napulju, Korunji i Zagrebu formirali su zajednički program master studija (SAES 4.0) iz oblasti brodogradnje, pomorskog inženjerstva i srodnih oblasti. U program su uključeni i drugi evropski i svetski univerziteti na kojima se održava nastava iz brodogradnje i srodnih disciplina, kao i niz kompanija koje posluju u ovom domenu. S obzirom da je u pitanju napredan i multidisciplinaran kurs, studije su namenjene svršenim studentima master studija ili onima koji u tekućem semestru završavaju master studije. O mogućnostima dobijanja stipendija i ostalim detaljima programa više u digitalnoj brošuri. više

Anketa

Poštovane koleginice i kolege, U skladu sa Pravilnikom o standardima i postupcima za obezbeđenje kvaliteta potrebno da popunite anketu koja se odnosi na samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta nastave na Fakultetu. Popunjavanjem ankete stičete uslov za prijavu ispita u februarskom ispitnom roku, i njoj možete pristupiti od 25.januara 2021.godine više

Najbolja knjiga MF u 2020: Solarni termički sistemi

Knjiga „Solarni termički sistemi“,  autora Milana Gojaka i Nedžada Rudonje, u izdanju Mašinskog fakulteta u Beogradu, dobila je godišnju nagradu za najbolju knjigu u 2020. godini. Povodom obeležavanja Dana Svetog Save, Mašinski fakultet u Beogradu svake godine dodeljuje nagradu za najbolju knjigu u protekloj kalendarskoj godini, čiji su autori sa Mašinskog fakulteta, a izdavač Mašinski fakultet ili druga izdavačka kuća u zemlji ili inostranstvu. Ove godine u uži izbor za knjigu godine ušla su dva naslova: „Solarni termički sistemi“ prof. dr Milana Gojaka i doc. dr Nedžada Rudonje i „Matematika 1: udžbenik i zbirka zadataka“, grupe autora (prof. dr Ivan Aranđelović, vanr. prof. dr Aleksandar Pejčev, doc. dr Davorka Jandrlić, doc. dr Jelena Tomanović, Rada Mutavdžić i Miloš Vučić). Odlukom… više

Prijava ispita za februarski ispitni rok

Prema Kalendaru nastave, prijava ispita u februarskom ispitnom roku školske 2020/2021. godine obaviće se u ponedeljak 25.01. i utorak 26.01.2021. godine. Skreće se pažnja studentima da neće moći da pristupe prijavi ispita u slučajevima: Nisu upisani u šk. 2020/2021 godinu; Nepotpisane Izjave o finansijskom zaduženju za tekuću školsku godinu; Kašnjenja u plaćanju rata školarine. Informacije o ratama, datumima dospeća i ukupnom stanju duga, student može da prati na svom studentskom servisu. U slučaju bilo kakvog neslaganja, student može da se obratiti službenicima na šalterima službe za studentske poslove. Treba imati u vidu da je potrebno do 48 časova za obradu uplata, pa to uzmite u obzir i vaše uplate obavite na vreme. Februarski ispitni rok prema Kalendaru nastave počinje 28.01.2021.god. više

Obaveštenje o pristupnom predavanju

Komisija za pripremu referata po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Hidraulične mašine i energetski sistemi, odnosno Komisija za ocenu pristupnog predavanja, u sastavu: dr Miloš Nedeljković, redovni profesor – predsednik Komisije, dr Đorđe Čantrak, vanredni profesor, dr Nenad Jaćimović, vanr. prof., Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, u skladu sa Pravilnikom o izvođenju pristupnog predavanja pri izboru u zvanje nastavnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zakazuje pristupno predavanje kandidatu dr Novici Jankoviću, dipl. inž.maš., dana 29.01.2021. godine, sa početkom u 12:00 časova, u sali 145 na Mašinskom fakultetu, sa temom „Eksperimentalno određivanje radnih krivih pumpi“. više

Stipendije za tromesečno usavršavanje u Rumuniji

Konkurs „Ežen Jonesko“ omogućava zainteresovanim studentima doktorskih studija i naučno-istraživačkom osoblju Univerziteta u Beogradu da provedu tri meseca u jednom od 28 univerzitetskih centara u Rumuniji. Reč je o programu rumunske vlade kojim upravlja Regionalna kancelarija za centralnu i istočnu Evropu Univerzitetske agencije za Frankofoniju. Stipendija obuhvata mesečni džeparac, povratnu kartu, zdravstveno osiguranje, osiguranje od posledica nesrećnog slučaja i troškove repatrijacije, a period mobilnosti je od 1. septembra do 15. decembra 2021. godine. Više informacija vezanih za prijavu na sledećem LINKU. više