Почетак наставе на ОАС и МАС у школској 2019/2020.г.

Поштоване колегинице и колеге студенти, Настава на Основним академским студијама почиње 23.09.2019.г. До објављивања коначних спискова по сменама, а како би се настава одвијала, уводе се прелиминарни спискови студената по азбучном реду презимена: – за 2. годину 1. смена: А – Ге 2. смена: Ги – Ј 3. смена: К – М 4. смена: Н – Со 5. смена: Сп – Ш 6. смена: сви поновци 2. год. – за 3. годину 1. смена: А – Ж 2. смена: З – Ма 3. смена: Ме – Ра 4. смена: Ре – Ш 5. смена: сви поновци 3. год. По објављивању коначних спискова студенти треба да се прилагоде истим. Настава на Мастер академским студијама почиње 30.09.2019.г. Продекан за наставу више

Свечани пријем нове генерације студената

Свечани пријем нове генерације студената уписаних у прву годину ОАС у школској 2019/2020.г. одржаће се у понедељак, 23. октобра 2019.г. у великом амфитеатру А са почетком у 9:00 часова. Пре ове свечаности са почетком у 8:00 часова обавиће се подела индекса бруцошима на следећим локацијама: За студенте студијског програма Машинско инжењерство у амфитеатру А студентима 1. и 2. односно 3. и 4. смене, а у холу испред амфитеатра А, студентима 5. и 6. односно 7. и 8. смене. За студенте студијског програма Информационе технологије у машинству, у исто време, у холу са леве стране од главног улаза на Факултет. више

Конкурс за трећи уписни рок за упис на 1. годину ОАС

На основу одлуке Сената УБ, Машински факултет расписује Конкурс за трећи уписни рок за упис на 1. годину ОАС студијски програм Информационе технологије у машинству. Број слободних места је 13 у статусу самофинансирајући студент. више

Коначна листа кандидата који су се пријавили у другом додатном уписном року

Коначна листа кандидата који су се пријавили у другом додатном уписном року за пријем у 1. годину Основних академских студија школске 2019/20. године по рангу – Информационе технологије у машинству – више

Пријаве кандидата за прелаз на студијски програм Информационе технологије у машинству

Кандидати који су остварили право уписа у I годину ОАС у шк. 2019/20 за студијски програм Машинско инжењерство, а нису били рангирани у оквиру законом дефинисане квоте, могу да се пријаве као кандидати за упис у I годину ОАС у шк. 2019/20 за студијски програм Информационе технологије у машинству. За упражњена места, могу се пријавити и други кандидати који су полагали пријемни испит из математике у другом (септембарском) року на неком од факултета Београдског универзитета. Број слободних места је 15 за будуће студенте који сами плаћају школарину. Пријаве се примају 12.09.2019.г. од 12:30 до 14:30 и 13.09.2019.г. од 8:00 до 9:00. Упис кандидата ће се обавити по ранг листи 13.09.2019.г. од 11:00 до 12:00. више

Термини за пријем молби

За све нивое студија пријем молби обављаће се у следећим терминима: 1. Пријем молби које се упућују Продекану за финансије обављаће се од понедељка 16.09. до четвртка 19.09. у термину од 11 до 14 часова у канцеларији 103/а. Молбе које се упућују Продекану за финансије за регулисање неизмирених дуговања у школској 2018/2019. години: – текст молбе треба навести у формулару бр. 2 у пољу „образложење студента“ и потребно је да студент читко попуни сва остала поља и достави пратећу документације (фотокопије и оригинале на увид) наведену у тачки бр. 6. овог формулара. Сви потребни формулари налазиће се на пулту преко пута учионице 104. Напомена – студенти се могу уписати у шк.19/20.г. тек по регулисању свих претходних финансијским задужења према МФ… више

Прозивка и упис кандидата на ОАС шк. 2019/20. по Коначној ранг листи – други уписни рок

Дана 11.09.2019. г. у сали 104 (први спрат) извршиће се прозивка, а притом и упис кандидата према следећем распореду: 10:00-11:00 часова Кандидати са Коначне ранг листе за студијски програм Информационе технологије у машинству 11:00-12:00 часова Кандидати са Коначне ранг листе за студијски програм Машинско инжењерство а) прво се прозивају кандидати држављани РС који су средњу школу завршили у иностранству одмах потом б) остали кандидати до попуне слободних мста у 12:00 часова Биће саопштена информација о евентуалном броју слободним местима и кандидатима ће бити дате инструкције за даље поступање Напомена: Кандидати морају да се придржавају наведених термина и одмах након прозивке морају да се упишу на одговарајући студијски програм Ако кандидат који је остварио право на упис не изврши упис у… више