Упис студената у прву годину МАС у школској 2020/2021. години

​ Упис студената на основу коначне ранг листе (МИ) обавиће се у сали 211 (други спрат)  у петак 16.10. 2020. год. прозивком и то: од 1 до 54 по рангу од 10 до 10:30 часова, од 55 до 108 по рангу од 10:30 до 11 часова, од 109 до 162 по рангу од 11 до 11:30 часова, од 163 до 217 по рангу од 11:30 до 12 часова. Упис студената на основу коначне ранг листе (МИ) обавиће се у амфитеатру 208  (други спрат) у суботу 17.10. 2020. год. прозивком и то: кандидата од 1 до 217 по рангу који се оправдано нису појавили у петак од 9:30 до 10 часова, од 218 до 272 по рангу од 10 до 10:30… више

Упис на Мастер академске студије

Потребно за упис на Мастер академске студије: оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид, (Диплома о завршеном студијском програму првог степена студиja и додатак дипломи или Уверење о завршеном студијском програму првог степена студиja), извод из матичне књиге рођених само за стране држављане, 2 (две) фотографије формата 4,5 х 3,5 сm (једна за ШВ-20, а друга за индекс), попунити и потписати образац ШВ-20, а фотографију налепити на назначено место, попунити и потписати индекс, а фотографију налепити на назначено место (НИКАКО НЕ ЛЕПИТИ ФОЛИЈУ), доказ о уплати накнаде Центру за развој каријере, доказ о уплати дела школарине Универзитету у Београду за самофинансирајуће студенте, доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте.   више

Пријава на конкурс за упис на докторске студије 2020/21

Информатор о условима пријема студената на Докторске студије (преузети овде) Пријава кандидата обавиће се на следећи начин: Преузимају се формулари са сајта, штампају се, попуњавају се сви тражени подаци и доласком на шалтер 6. Службе за студентске послове предају се сва документа. Пријављивање кандидата ће се одржати у периоду 28. септембар – 23. октобар 2020. године Упис ће се одржати: 30. октобра 2020. године Потребна документа за конкурс: Пријава за конкурс (преузети овде) Додатак табела шифара (преузети овде) Уплата пријаве за конкурс (пример уплатнице је у прилогу) Уверење о положеним испитима (за студенте Машинског факултета у Београду) Диплома и додатак дипломе, односно уверење о завршеном студијском програму првог и другог степена студија (основне и мастер студије) Доказ о знању једног… више

Пријава на конкурс за упис на МАС 2020/21

Информатор о условима пријема студената на Мастер академске студије – конкурса (преузети овде) Имајући у виду неповољну епидемиолошку ситуацију и обавезу да сачувамо здравље студената и особља Факултета, пријава кандидата ће се обавити на следећи начин: Електронским путем – преузимају се формулари са сајта, штампају се, попуњавају се сви тражени подаци, и сва скенирана документа се шаљу на мејл адресу master@mas.bg.ac.rs или Доласком на шалтере Службе за студентске послове – преузимају се формулари са сајта, штампају се, попуњавају се сви тражени подаци и доласком на шалтере Службе предаје се сва документација. Препоручујемо Вам прву опцију (електронским путем) због епидемиолошке ситуације. Пријављивање кандидата ће се одржати у периоду 21. септембар – 10. октобар 2020. године Упис ће се одржати у периоду… више

УПИС ШКОЛСКЕ 2020/2021 ГОДИНЕ НА ОАС И МАС

Упис у електронску евиденцију за школску 2020/2021. годину обавиће се у периоду 21.09. – 05.10.2020. године За финансирање на терет буџета РС у школској 2020/2021. години потребно је да су студенти остварили најмање 48 ЕСПБ бодова у школској 2019/2020. години и да се налазе у оквиру квоте за финансирање на терет буџета РС (Члан 103. Закона о високом образовању).   ПРЕ УПИСА СТУДЕНТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА ПРЕКО СТУДЕНТСКОГ СЕРВИСА: провере да ли су им све оцене унете у студентском сервису, провере да ли су регулисали своја финансијска задужења према Факултету, уколико студент има потребу за решавање предметне молбе (1-4), исту треба да поднесе и да молба буде решена ¹⁾, све неправилности које примете морају пријавити Служби за студентске послове на мејл адресу… више

Процедура уписа студената у више године студија

Процедура уписа студената у више године студија дата је у прилогу. Процедура уписа (PDF) и пратећа документа: Молба продекану за наставу за статус мировања (PDF) Молба продекану за наставу за продужен статус ОАС (PDF) МАС (PDF) ДАС (PDF) Молба продекану за наставу испис – поновни упис (PDF) Молба продекану за финансије (PDF) Молба комисији за додатни број ЕПСБ (PDF) више

Трећи (септембарски) уписни рок за упис у прву годину ОАС за школску 2020/21.годину

Трећи (септембарски) уписни рок у прву годину ОАС на Машинском факултету у Београду на студијском програму Информационе технологије у машинству и студијском програму Машинско инжњерство почиње 21. септембра, пријављивањем кандидата, а полагање пријемног испита биће организовано 22. септембра. Број студената чије се школовање финансира из буџета Републике Србије Студијски програм Информационе технологије у машинству: Број студената припадника ромске нац.мањине 1 место Број студената лица са инвалидитетом 1 место Држављани Србије који су завршили средњу школу у иностранству, а нису нострифоковали диплому у првом уписном року 1 место Студијски програм Машинско инжењерство: Број студената припадника ромске нац.мањине 2 места Број студената лица са инвалидитетом 4 места Држављани Србије који су завршили средњу школу у иностранству, а нису нострифоковали диплому у првом уписном… више

Упис 2020/21. – Примери уплатница

Примери уплатница за: Допринос Центру за развоје каријере 120 рсд (плаћају сви студенти и буџет и самофинансирајући); Допунски део школарине за УБ 1500 рсд (плаћају самофинансирајући студенти први пут уписани „бруцоши“ на ОАС, МАС и ДАС); Допунски део школарине за УБ 1000 рсд (плаћају самофинансирајући студенти на ОАС, МАС и ДАС сви који нису „бруцоши“); Прва рата школарине 18000 рсд (плаћају само самофинансирајући студенти први пут уписани „бруцоши“ на програм ИТМ); Прва рата школарине 7200 рсд (плаћају само самофинансирајући студенти први пут уписани „бруцоши“ на програм МИ). више

Списак бруцоша ОАС за 2020. годину по сменама

Списак студената први пут уписаних у прву годину Основних академских студија школске 2020/2021. године по сменама: Машинско инжењерство Информационе технологије у машинству   више

Пријава и упис кандидата

Пријава и упис кандидата који су полагали класификациони испит из математике на другим факултетима Универзитета у Београду или на Машинском факултету ОАС Машинско инжењерство, обавиће се на шалтерима Службе за студентскe послове у среду 09. септембра од 11:00 до 13:00 часова. више