Термини за пријем молби

За све нивое студија пријем молби обављаће се у следећим терминима: 1. Пријем молби које се упућују Продекану за финансије обављаће се од понедељка 16.09. до четвртка 19.09. у термину од 11 до 14 часова у канцеларији 103/а. Молбе које се упућују Продекану за финансије за регулисање неизмирених дуговања у школској 2018/2019. години: – текст молбе треба навести у формулару бр. 2 у пољу „образложење студента“ и потребно је да студент читко попуни сва остала поља и достави пратећу документације (фотокопије и оригинале на увид) наведену у тачки бр. 6. овог формулара. Сви потребни формулари налазиће се на пулту преко пута учионице 104. Напомена – студенти се могу уписати у шк.19/20.г. тек по регулисању свих претходних финансијским задужења према МФ… више

Прозивка и упис кандидата на ОАС шк. 2019/20. по Коначној ранг листи – други уписни рок

Дана 11.09.2019. г. у сали 104 (први спрат) извршиће се прозивка, а притом и упис кандидата према следећем распореду: 10:00-11:00 часова Кандидати са Коначне ранг листе за студијски програм Информационе технологије у машинству 11:00-12:00 часова Кандидати са Коначне ранг листе за студијски програм Машинско инжењерство а) прво се прозивају кандидати држављани РС који су средњу школу завршили у иностранству одмах потом б) остали кандидати до попуне слободних мста у 12:00 часова Биће саопштена информација о евентуалном броју слободним местима и кандидатима ће бити дате инструкције за даље поступање Напомена: Кандидати морају да се придржавају наведених термина и одмах након прозивке морају да се упишу на одговарајући студијски програм Ако кандидат који је остварио право на упис не изврши упис у… више

Коначна ранг листа кандидата Основних академских студија школске 2019/20. други уписни рок

Коначна ранг листа кандидата који су полагали пријемни испит из математике у другом уписном року за пријем у 1. годину Основних академских студија школске 2019/20. године по рангу: Информационе технологије у машинству Машинско инжењерство више

Прелиминарна листа кандидата Основних академских студија школске 2019/20. други уписни рок

Прелиминарна листа кандидата који су полагали пријемни испит из математике у другом уписном року за пријем у 1. годину Основних академских студија школске 2019/20. године по рангу: Информационе технологије у машинству Машинско инжењерство више

Распоред седења за одржавање пријемног испита у септембарском конкурсном року 2019. г.

Распоред седења за одржавање пријемног испита у септембарском конкурсном року за студијске програме ОАС – Машинско инжењерство и ОАС – Информационе технологије у машинству: Полагање пријемног испита у септембарском року одржаће се у среду 04.09.2019. г. у читаоници (први спрат); Пријављени кандидати треба да буду испред сале у 9.45 часова и код себе треба обавезно да имају документ за идентификацију и потврду о пријави. више

Списак кандидата за пријем у 1. годину ОАС 2019/20. год. – други рок

Списак пријављених кандидата за полагање пријемног испита у другом уписном року за пријем у 1. годину Основних академских студија школске 2019/20. године за: Информационе технологије у машинству Машинско инжењерство више

Септембарски конкурсни рок 2019: Преостала места за упис у прву годину ОАС

Кандидати који су средњу школу завршили у иностранству, а нису нострификовали диплому у првом уписном року, могу у септембру да конкуришу за једно од преосталих буџетских места за упис у прву годину Основних академских студија на Машинском факултету: Нови студијски програм Информационе технологије у машинству: Број студената на терет Буџета Републике Србије ……………… 1 На студијском програму Машинско инжењерство: Број студента на терет Буџета Републике Србије ……………….. 2 Број студента на терет Буџета Републике Србије ……………….. 4 ****************************************************** Кандидати који намеравају да упишу студије машинства у статусу самфинансирајућих студената могу да конкуришу на једно од преосталих места: Нови студијски програм Информационе технологије у машинству: Број студената који сами плаћају школарину …………………….. 20 места Студијски програм Машинско инжењерство: Број студената који… више